Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
26 augustus

 
   
 • Op 26 augustus 1743 werd in Parijs Antoine Lavoisier geboren. Deze Franse chemicus wordt als de grondlegger van de moderne chemie beschouwd. Door een reeks proefnemingen, waarbij hij telkens de balans gebruikte, leverde hij het bewijs dat verbrandingsverschijnselen ontstaan door een verbinding met de zuurstof uit de lucht. Lavoisier voerde het moderne elementbegrip in, gebaseerd op het scheikundig experiment. Ook gaf hij de verklaring van de ademhalingsverschijnselen, van de rol van de zuurstof daarbij en de herkomst van het uitgeademde koolzuur. Hij stierf in Parijs op 8 mei 1794.
   
 • Wanneer we de knop van de radio induwen of omdraaien en er komt muziek uit, dan is dat voor een groot deel te wijten aan Lee de Forest. Forest werd geboren op 26 augustus 1873 in Counsell Bluffs te Iowa in Amerika. Forest was de man die de audion tube heeft uitgevonden. Deze uitvinding bracht met zich mee dat er over de hele wereld radio uitzendingen konden plaatsvinden. Later zou deze uitvinding verdwijnen, door de komst van de transistor in 1945. Hij behaalde in 1899 zijn diploma's in de sector elektrotechniek en bestudeerde voornamelijk 'elektro magnetisme'.
  Daarn
  aast is hij ook de uitvinder van de 'Audion piano', of de elektronische piano en tevens voorloper van de huidige synthesizer. Tonen werden gecreëerd door het gebruik van een elektromagnetisch ventiel of vacuüm buis, die frequenties produceerden. Door verschillende frequenties te combineren konden tonen opgewekt worden. Zo ontstond de ’Audion Piano’. Het kon geluiden opwekken die leken op ’een cello, houten blaasinstrumenten, gedempte koperinstrumenten en nog nooit eerder gehoorde geluiden, volgens de autobiografie van de uitvinder.
  Lee de Forest stierf op 30 juni 1961 in Hollywood, Amerika.
   
 • Dokter Albert Sabin, geboren op 26 augustus 1906 en is samen met zijn collega Jonas Salk, één van die mensen die wij in naam van de ganse gemeenschap mogen bedanken. Dokter Sabin ontwikkelde het 'Sabinvaccin', een vaccin tegen kinderverlamming (poliomyelitis), een vernieuwde versie van het vaccin dat dokter Salk in 1956 uitvond. Het vaccin bestaat uit een levend maar verzwakt poliovirus dat geen ziekte veroorzaakt maar wel aanleiding geeft tot het vormen van antistoffen tegen het virus. Het Sabinvaccin wordt via de mond ingenomen ( enkele druppels op een suikerklontje ). Kinderverlamming of poliomyelitis is een virus dat alleen bij de mens voorkomt. De infectie wordt van mens op mens overgedragen. Meestal gebeurt dat via voedsel of drinken, maar ook wel via de lucht als iemand vlakbij een persoon staat bij wie het virus nog in de keelholte zit. Soms dringt het virus door in het centrale zenuwstelsel en dan is het goed mis. Binnen enkele dagen treden verlammingsverschijnselen op die vaak blijvend van aard zijn. Als deze verlammingsverschijnselen zich voordoen in het ademhalingssysteem, kan polio zelfs dodelijk zijn.
  Polio moet van alle eeuwen zijn geweest. Toch werd de eerste epidemie pas in 1887 beschreven. Die brak uit in Stockholm. De grootste explosie van polio was in 1916 in de Verenigde Staten. Van de 27.000 slachtoffers stierven er maar liefst zesduizend. In 1956 ontwikkelde Jonas Salk een eerste poliovaccin, dat via een injectie moest toegediend worden. Dokter Albert Sabin ontdekte de vorm die oraal kan toegediend worden. Sabin overleed in Polen in het jaar 1993 ....    lees verder op onze speciale pagina over Albert Sabin 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009