Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
26 maart

 
   
 • Dokter Jonas Salk maakte op 26 maart 1953 bekend dat hij een preventief vaccin tegen polio (of kinderverlamming) had ontwikkeld en met succes had getest.
  Dit zegt ons waarschijnlijk in de 21ste eeuw niet zoveel, maar halfweg de 20ste eeuw was polio één van de meest gevreesde ziektes, waar er tot in 1953 geen afdoend vaccin voor bestond. Dit vaccin gaf de ontvanger immuniteit tegen polio, en is de reden dat de ziekte die eens zo werd gevreesd bijna niet meer voorkomt.
  Jonas Edward Salk werd geboren op 28 oktober 1914 in New York City en werd professor aan de universiteit van Pittsburgh. Het Salk Institute in La Jolla, Californië is naar hem vernoemd. Oorspronkelijk werkte hij aan een anti-influenza-vaccin (griepvaccin) tijdens de jaren veertig, wat leidde tot de ontdekking van het poliovaccin. Tegen het midden van de jaren vijftig was het vaccin wereldwijd verspreid, waardoor kinderverlamming grotendeels kon worden voorkomen.
  Het vaccin tegen kinderverlamming (poliomyelitis) wordt ook het Salkvaccin genoemd. Het wordt bereid door poliovirus te doden met chemische middelen. Het bevat alle drie typen van het virus. Meestal wordt het vaccin heden ten dage gecombineerd met het difterie-, kinkhoest- en tetanusvaccin (DKTP). Daarnaast bestaat nog het Sabinvaccin waarbij van een verzwakt, levend virus gebruik wordt gemaakt. De persoon die dit vaccin ontwikkelde is Albert Sabin. Jonas Salk overleed op 23 juni 1995.
  De ziekte poliomyelitis bij de homo sapiëns kent een lange geschiedenis. Een klinische beschrijving van het ziektebeeld was bijvoorbeeld al te zien op grafstenen van .....   lees verder op onze speciale pagina over Dokter Jonas Salk 

   
 • Op 26 maart 1827 overleed de beroemde Duitse muziekcomponist Ludwig van Beethoven in Wenen.
  Het oeuvre en de levensloop van Ludwig van Beethoven vormen een keerpunt in de ontwikkeling van de muziek. Uitgaande van de vormenwereld der beide andere Weense klassieken, Haydn en Mozart, wist Beethoven deze tot voertuig te maken van een nieuwe, individuele expressiviteit. Meer nog dan bijvoorbeeld zijn behandeling van de sonatevorm en de variatietechniek, heeft zijn ontwikkeling van `musicus' tot `toondichter' grote invloed gehad op de gehele Romantiek en ten slotte geleid tot een legendevorming die Beethoven, de in de eenzaamheid van zijn doofheid met zijn scheppingen worstelende `titaan', tot een godheid heeft willen verheffen.
  Ludwig van Beethoven begon zijn carrière als hofmusicus: evenals zijn uit Mechelen afkomstige grootvader Ludwig en zijn vader Johann was hij in dienst van het keurvorstelijk hof te Bonn. Zijn onevenwichtige, lichtzinnige vader had aanvankelijk getracht hem op te leiden tot een pianistisch wonderkind, naar het voorbeeld van Mozart. Beethovens artistieke ontwikkeling voltrok zich echter geheel anders. Als kind reeds trots, maar ook schuw en zwaarmoedig van aard, trok hij zich graag in eenzaamheid terug; hij zocht in natuurindrukken troost voor het zelf gevoelde gemis aan ontwikkeling, veroorzaakt door een te vroeg afgebroken schoolopleiding en ongeschikte muziekleraren. Reeds in 1778 was hij met veel succes in Keulen opgetreden, maar een concertreis naar Holland in 1781 werd een teleurstelling .....    lees verder op onze speciale pagina over Ludwig van Beethoven 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009