Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
26 mei

 
   
  • Op 26 mei 1994 riep de Internationale Walvisvaartcommissie de wateren rond Antarctica uit tot internationaal walvisreservaat, wat betekende dat er op een negentig procent van de walvissen die zwemmen in het zuidpoolgebied niet meer mag gejaagd worden.
    De walvisvangst is een bloeiende en aantrekkelijke handelsactiviteit geweest in het verleden, waar het uitroeien en uitsterven van de walvispopulatie lange tijd maar op de laatste plaats kwam.
      Lees meer hierover op onze speciale pagina over de walvisvangst  
     
  • De Belgische politicus en ex-premier Camille Huysmans werd geboren te Bilzen op 26 mei 1871 en overleed te  Antwerpen op 25 februari 1968.
    Huysmans studeerde Germaanse filologie te Luik, was leraar (1893-1897) en vervolgens journalist. Van 1905 tot 1922 was hij secretaris van de Tweede Internationale. In 1910 tot kamerlid van de Belgische Werkliedenpartij verkozen, voerde hij met F. van Cauwelaert en L. Franck ( 'de drie kraaiende hanen') een campagne voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kantte hij zich tegen het activisme en speelde hij een belangrijke rol bij de socialistische conferentie van Stockholm (1917) tegen de voortzetting van de oorlog. In 1921 werd hij gemeenteraadslid van Antwerpen en kwam tussen hem en Van Cauwelaert het zgn. mystieke huwelijk tot stand, waardoor een coalitie van Vlaamsgezinde christen-democraten en socialisten het bestuur in handen kreeg. Als schepen van Onderwijs bracht hij in Antwerpen een baanbrekende schoolovereenkomst tot stand. Van 1933 tot 1946 (met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog) was hij burgemeester van Antwerpen [aardrijkskunde]2. Als minister van Kunsten en Wetenschappen (juli 1925 - nov. 1927) waakte hij over de strikte toepassing van de taalwetgeving inzake onderwijs. Met J. Destrée nam hij het initiatief voor het Compromis des Belges (1929). Van 1936 tot 1939 en opnieuw van 1954 tot 1958 was hij voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1939 tot 1944 was hij voorzitter en secretaris van de Tweede Internationale. Tijdens de Tweede Wereldoorlog week hij uit naar Londen, waar hij voorzitter werd van het Belgisch Parlementair Bureau en lid van de Raadgevende Commissie van de regering-Pierlot. In 1945 werd hij tot minister van Staat benoemd. Als tegenstander van de terugkeer van koning Leopold III leidde hij een linkse regering (aug. 1946 - maart 1947). Van maart 1947 tot juni 1949 was hij minister van Openbaar Onderwijs. Wegens zijn hoge leeftijd van de BSP-kandidatenlijst geweerd, pakte hij in 1965 uit met een scheurlijst, maar werd ondanks het grote aantal voorkeurstemmen (14!937) niet herkozen als volksvertegenwoordiger.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009