Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
28 augustus

 
   
 • Aurelius Augustinus werd geboren op 13 november 354 in Thagaste (Numidië, Noord-Afrika) en overleed in Hippo Regius op 28 augustus 430. Deze kerkvader, beter gekend onder de naam Sint Augustinus, is de invloedrijkste christelijke denker geweest in het westerse christendom.
  Hij was ook één van de voornaamste figuren die de klassieke cultuur aan de middeleeuwen doorgaven. Uitgezonderd zijn Italiaanse jaren (383-388) leefde Augustinus in Noord-Afrika, dat in die tijd een belangrijk gebied was van het Romeinse Rijk. Heden ten dage zijn nog heel wat scholen of instelling naar hem genoemd.
   
 • Martin Luther King, in feite geboren op 15 januari 1929 als Martin Luther King 'Junior' in Atlanta, Georgia ( Amerika ) is wellicht de meest bekende Amerikaanse negerleider. Hij werd in 1954 baptistisch predikant in Montgomery (Alabama), waar hij in 1955 de leiding op zich nam van een boycot van negers tegen de slechte behandeling in de stadsbussen. Later begon hij een algemene actie in het zuiden en richtte daartoe met anderen een organisatie op, de 'Southern Christian Leadership Conference'. Het leven van Martin Luther King Junior was er één van geweldloze strijd tegen de rassenverdrukking.
  Kings grootheid lag vooral in zijn hoge ethische idealen en in de charismatische wijze waarop hij daarvan als redenaar kon getuigen. In de gehele wereld werd hij bekend door zijn rede bij de mars naar Washington op 28 augustus 1963 ( 'I have a dream'). Hij werd geëerd met verschillende eredoctoraten (o.a. van de Vrije Universiteit in Amsterdam) en in 1964 met de Nobelprijs voor de vrede  .....   lees verder op onze speciale pagina over Martin Luther King 
   
 • De Hongaarse pianist, componist, dirigent, muziekauteur en muziekpedagoog Franz Liszt, geboren op 22 oktober 1811 in Raiding, Burgenland, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de muziek en het muziekleven van de 19de eeuw. Op 28 augustus 1850 dirigeerde hij de première van Richard Wagner's opera 'Lohengrin' in de stad Weimar, Duitsland. In 1865 ontving Liszt de lagere wijdingen van het priesterschap. In zijn laatste levensjaren, afwisselend wonend in Boedapest, Weimar en Rome, componeerde hij nog maar weinig; vrijwel alle composities uit deze tijd zijn religieus van karakter. Tot aan zijn dood bleef hij echter zeer actief als pedagoog in vele steden in Europa ...    lees verder op onze speciale pagina over Franz Liszt,
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009