Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
28 maart

 
   
 • De beruchte Duitse Staatsman Adolf Hitler werd geboren op 20 april 1889 in Branau am Inn, Oostenrijk. Op 28 maart 1933 gaf de Duitse Rijksdag hem dictatoriale macht; meteen het begin van één van de meest dramatische perioden uit de geschiedenis van de mensheid.
  Deze Duitse nationaal-socialistisch staatsman en dictator, was de zoon van Alois Schicklgruber, een Oostenrijks douanebeambte, die eerst als buitenechtelijk kind de naam van zijn moeder droeg, maar zich sedert 1877 Hitler noemde, en diens nicht Klara Poelzl.
  Jeugd
  Hitler bezocht de Realschule te Linz, maar voltooide de school niet. De verhouding met zijn vader, die hem tot een beambtenloopbaan had voorbestemd, was gespannen. Hij wilde schilder worden, maar werd door de Academie voor Beeldende Kunsten te Wenen tweemaal afgewezen wegens gebrek aan talent. Na de dood van zijn moeder (1908) vertrok hij weer naar Wenen, waar hij een ongeregeld leven leidde, dat hij na 1913 in München voortzette tot in aug. 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, die hem de kans gaf zich als vrijwilliger te melden. Volgens eigen zeggen was hij toen, 25 jaar oud, in aanraking gekomen met het Duitse nationalisme en had hij reeds een heftige antipathie tegen het marxisme opgevat. Mede wegens zijn onvolledige opleiding bracht hij het niet verder dan korporaal (Gefreiter). Hij werd in 1916 ernstig gewond en kreeg in aug. 1918 het IJzeren Kruis eerste klasse.
  Zwaar teleurgesteld door Duitslands nederlaag en de omwenteling van nov. 1918, was hij in München enige tijd actief als politiek instructeur bij het leger en kwam zo in aanraking met officierskringen, voor welke hij ook gegevens verzamelde over partijen. Zo leerde hij de kleine nationalistische 'Deutsche Arbeiterpartei' van de smid Anton Drexler kennen en trad na enige tijd toe. Onder invloed van de publicist Gottfried Feder nam de partij in 1920 een nationalistisch-revolutionair programma aan, dat zich keerde tegen het als joods-internationalistisch bestempelde grootkapitaal. Al eerder had de partij de naam 'National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP) aangenomen en had Hitler een leidende rol in het bestuur weten te verkrijgen. In samenwerking met bepaalde kringen uit de Reichswehr onder leiding van Ernst Röhm richtte hij een eigen machtsapparaat op in de SA en later in de SS, waardoor hij met geweld tegen politieke tegenstanders kon optreden ...   lees verder op onze speciale pagina over Adolf Hitler 
   
 • Op 28 maart 1941 maakte de Britse schrijfster Virginia Woolf een einde aan haar leven.
  Virginia Woolf stamt uit een Engelse adellijke familie met aanzien. Reeds in haar kinderjaren werd ze door haar ouders met een uitgesproken intensieve opleiding gestimuleerd in haar geestelijke interesses. Ze kreeg onderricht in het Grieks en het Latijn en had een voortdurende gesprekspartner in haar vader die onderlegd was in Engelse literatuur en geschiedenis. Haar gevoeligheid en haar productieve drang die aan zelfverloochening grensde waren in haar latere literaire loopbaan de oorzaak van regelmatige zenuwinzinkingen. De pogingen van haar echtgenoot, Leonard Woolf, om haar af te leiden van overdreven inspanningen door andere bezigheden (in 1917 richtte het paar een eigen uitgeverij op) hadden geen succes. Omdat in het door oorlog geteisterde Europa de functie van de dichter ter discussie werd gesteld, nam ze op 28 maart 1941 vrijwillig afscheid van het leven.
  Woolf's literair werk omvat romans, verhalen en essays. Het was haar bedoeling de mens in zijn eigenheid niet van buitenaf te karakteriseren, maar van binnenuit aan de hand van de "bewustzijnsstroom" zo authentiek mogelijk voor te stellen. Daarom zijn haar romans ("Mrs. Dalloway", 1925; "To the lighthouse", 1927; "A room of one's own", 1940) meestal niet gebaseerd op een gebeurtenis die men kan navertellen, maar het gebeuren is een aaneenschakeling van innerlijke monologen rijk aan metaforen en ligt in de figuren zelf. Omwille van haar engagement voor de emancipatie van de vrouw is Woolf's persoon en werk vooral de laatste jaren een geliefd onderwerp van onderzoek geweest van de vrouwelijke literatuurwetenschap. Maar ongeacht dit feit behoren Woolf's romans door het experimenteren met nieuwe verhaalvormen samen met de boeken van James Joyce en Marcel Proust tot de meest vernieuwende dichtwerken van de literaire Moderne Tijd. Verdere werken: "Orlando" (roman, 1928); "The waves" (roman, 1931).
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009