Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
2 april

 
   
 • Karel de Grote, ook wel genoemd Charlemagne, werd naar alle waarschijnlijkheid geboren op 2 april 742.
  Karel de Grote of in Latijnse benaming Carolus Magnus was koning der Franken van 768 tot 814, koning der Longobarden van 774 tot 814 en Rooms keizer van 800 tot 814.
  Hij was de oudste zoon van Pippijn III, koning der Franken, en Bertrada. Zijn ouders zijn pas in 744 of 749 in het huwelijk getreden, omtrent welk feit de bronnen uit die tijd het stilzwijgen bewaren. Karel werd samen met zijn vader en zijn broer Karloman in 754 door paus Stefanus II (III) gewijd. Bij dezelfde gelegenheid ontving hij de titel van Patricius Romanorum, die hem tot bescherming van de kerk van Rome verplichtte. De paus was voor deze drievoudige kroning persoonlijk naar het Frankische Rijk gekomen.
  Na de dood van Pippijn III (768) begon de regering van Karel, aanvankelijk slechts over een deel van het rijk, later, na de dood van zijn broer Karloman (771) en de uitsluiting van diens kinderen uit de erfopvolging, over het gehele rijk der Franken. Karel zocht aanvankelijk toenadering tot de Longobarden in Noord-Italië en huwde de dochter van de Longobardische koning Desiderius. Later verstootte hij deze eerste gemalin en huwde hij (771) de Alamaanse Hildegard (gest. 783), die hem drie zoons schonk, Karel (gest. 811), Pippijn (gest. 810) en Lodewijk de Vrome (gest. 840). De verslechtering van de betrekkingen met de Longobarden en de vraag om hulp van paus Adrianus I, die door hen werd bedreigd, leidden tot een Frankische inval en de verovering van het rijk der Longobarden. Dit laatste werd niet ingelijfd, maar bleef als koninkrijk met eigen identiteit, recht en instellingen voortbestaan, echter met het Frankische Rijk door een personele unie verbonden, daar Karel koning van de Longobarden werd (774). Bij dezelfde gelegenheid begaf Karel zich naar Rome en vestigde daar .......   lees verder op onze speciale pagina over Karel de Grote 

   
 • De Franse schrijver en dichter Émile Zola, werd geboren in Parijs op 2 april 1840.
  Zola was de zoon van een ingenieur van Italiaanse afkomst die zich had geruïneerd met plannen voor de watervoorziening van Aix, de stad waar Émile zijn jeugd doorbracht. Na enkele jaren van armoede trad hij in dienst van de uitgeverij Hachette. Hij debuteerde als lyrisch dichter met meer dan 10.000 verzen in de stijl van Victor Hugo en schreef feuilletonromans als La confession de Claude (1865). Van geheel andere aard is zijn roman Thérèse Raquin (1867; toneel 1873), een van de meesterwerken van het naturalisme, waarin hij vooral onder invloed van H. Taine op quasi-wetenschappelijke wijze de wetten van erfelijkheid en milieu wilde toepassen in de literatuur. Zijn volgende roman, Madeleine Férat (1868), vertoont dezelfde opzet en schokte de critici door zijn realisme. Uit deze tijd stamt de term naturalisme, die binnen tien jaar een hele literaire school zou gaan benoemen.
  Geïnspireerd door Balzac ontwierp hij het plan voor een romanserie, Les Rougon-Macquart, waarvan het eerste deel in 1870 als feuilleton gepubliceerd werd en in boekvorm verscheen onder de titel La fortune des Rougon (1871). In de twintig delen van deze 'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire' liet hij alle sociale aspecten van zijn tijd de revue passeren: de provincie, het boerenbestaan, de geldhandel, de politieke wereld, de arbeiders, de burgers, de hallen, de magazijnen, de spoorwegen, de artiesten, de prostitutie. Hij documenteerde zich ter dege, maar uitte zich meer en meer als dichterlijk, visionair kunstenaar, uitblinkend in de schildering van massabewegingen; terecht beroemd werd de beschrijving van een optocht van stakende mijnwerkers in Germinal (1885). Zijn sterk visuele instelling kwam vanaf 1888 ook tot uiting in de passie en de bekwaamheid waarmee hij zich wijdde aan het maken van fotoreportages. Een van zijn beste boeken werd L'assommoir (1877), waarin naast de schildering van een arbeidersmilieu  .....   lees verder op onze speciale pagina over Émile Zola 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009