Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
31 maart

 
   
 • De Franse filosoof en wiskundige René Descartes werd geboren op 31 maart 1596 in La Haye, Touraine.
  René Descartes (of gelatiniseerd: Renatus Cartesius) wordt door velen beschouwd als de 'vader van de moderne wijsbegeerte'.
  Descartes werd opgevoed op de jezuïetenschool van La Flêche, waar hij zo thuis raakte in de scholastieke filosofie, dat in zijn gehele latere werk daarvan de sporen zijn terug te vinden. Na rechtenstudie en een militaire opleiding nam hij dienst in het leger, eerst in Nederland (waar hij in Breda Isaac Beeckman ontmoette, die hem in zijn wetenschappelijk werk stimuleerde), daarna in Duitsland, waar hij de Dertigjarige Oorlog meemaakte en in 1619 een soort roepingsvisioen voor een filosofenleven kreeg.
  Hij bleef veel reizen. Pas in 1628 zette hij voor het eerst in het openbaar (te Parijs) zijn filosofisch standpunt uiteen. Hij vertrok daarna naar Nederland, waar hij teruggetrokken leefde en aan zijn geschriften werkte, waarvan het eerste, Discours de la méthode, pas in 1637 verscheen. Een kosmologie, Le Monde, durfde hij wegens de veroordeling in Italië van Galileo Galilei niet te publiceren en vernietigde hij grotendeels.
  Hij had met enkele prinsessen contact: Elisabeth van de Palts, die hem zeer stimuleerde in zijn werk door haar correspondentie, en prinses (later koningin) Christina van Zweden, die hem in 1649 naar haar land uitnodigde, waar hij kort daarna overleed.
  De filosofie van Descartes draagt een enigszins dubbelzinnig karakter: enerzijds kan deze gezien worden als een poging tot een geheel nieuw begin na het middeleeuwse kerkelijk denken, anderzijds heeft deze de opzet om de nieuwe wetenschappelijke resultaten te verzoenen met de traditionele filosofie door de laatste eraan aan te passen.
  Descartes zocht naar een vast uitgangspunt, dat hij in het onbetwijfelbare feit van het denken meende te kunnen vinden: als ik twijfel, kan ik niet aan die twijfel en dus ....  lees verder op onze speciale pagina over René Descartes
   
 • De Oostenrijkse klassieke muziekcomponist Franz Joseph Haydn werd geboren in Rohrau, op 31 maart 1732.
  Haydn, de zoon van een wagenmaker, kon door zijn mooie stem en zijn snelle muzikale leervermogen op zijn vijfde jaar in het stadje Hainburg zijn muzikale opleiding beginnen; in 1740 werd hij gevraagd als sopraan in het knapenkoor van de Stephansdom in Wenen. Van dat koor maakte hij deel uit tot 1749 (vanaf 1745 samen met zijn broer Michael). Hoewel koorleider Georg Reutter een bekwaam componist was, heeft Haydn van deze drukbezette musicus nauwelijks iets geleerd op compositorisch gebied. Niettemin stond voor hem vast dat hij componist zou worden. Toen hij in 1749 uit het koor trad - de stemwisseling trad pas laat in - besloot hij geen opleiding tot priester te volgen, zoals zijn ouders hadden gehoopt, maar zich met losse baantjes in leven te houden. Een belangrijke bron van inkomsten vormde het componeren van en meespelen in serenades (openluchtmuziek). Die bezigheid werkte later in zijn orkestwerken vooral door in de behandeling van de blazers. Door zelfstudie ....   lees verder op onze speciale pagina over Franz Joseph Haydn  
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009