Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
3 mei

 
   
  • De Italiaanse geschiedkundige en schrijver Niccolo Machiavelli werd geboren te Florence op 3 mei 1469 en overleed in zijn geboortestad op 22 juni 1527.
    Machiavelli werd ambtenaar van zijn vaderstad en in 1498 secretaris van de tweede kanselarij; hij ontwierp een reorganisatie van de burgermilitie, maakte vele gezantschapsreizen en vertoefde, als agent van Florence, enige tijd bij Cesare Borgia. Nadat in 1512 de Medici waren hersteld, werd Machiavelli in 1513 verbannen. Zijn meest bekende werken, Il principe (De vorst, ook wel vertaald als De heerser) en Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (= Gesprekken over de eerste tien boeken van Titus Livius), die tijdens zijn ballingschap zijn geschreven, hebben beide betrekking op de vraag naar de oorzaken van verval en opkomst van staten, alsmede naar de wijze waarop staatslieden staten in stand kunnen houden. In De vorst, waarvan het eerste manuscript gereed was in 1513, betoogt hij dat een regering, om vr alles te streven naar het handhaven van de macht, niet de regelen van de moraal behoeft toe te passen, maar dat haar alle middelen tot dit doel zijn geoorloofd. Politiek is volgens Machiavelli doel in zichzelf, t.w. behoud en vergroting van macht, met het succes daarin als enige maatstaf. Hij had geen behoefte aan een dienst aan een God en hij bestempelde de toenmalige religie als een verzinsel en volksbedrog. Voor het verscheurde Itali van zijn tijd zag hij als oplossing de instelling van een absolute monarchie. In de Discorsi, die hij tussen 1516 en 1519 schreef, boog hij zich over de vraag welke staatsvorm steden grootheid bracht. Machiavelli koos hiervoor een republikeinse regeringsvorm. Voor staten die zich reeds geruime tijd hadden gevestigd, achtte hij evenwel een aandeel van het volk ....   lees verder op onze speciale pagina over Niccolo Machiavelli
    Bing Crosby
  • De Americkaanse zanger, componist en acteur Bing Crosby (eigenlijk: Harry Lillis Crosby) werd geboren in Tacoma, Wash.op 3 mei 1904 en overleed in Madrid op 14 oktober 1977.
    Deze  Amerikaanse zanger en componist van amusementsmuziek zong jarenlang in het trio The Rhythm Boys, dat optrad met het orkest van Paul Whiteman en zeer populair was. Crosby trad als solist op bij de orkesten van de Dorsey Brothers, Duke Ellington, Jack Teagarden en anderen. Hij acteerde en zong sinds 1931 in een groot aantal films.
 
   

Geschiedenis van vandaag

copyright WorldwideBase 2005-2009