Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
4 januari

 

 
   
 • De Britse natuurkundige, filosoof, wiskundige en alchemist Sir Isaac Newton, officieel geboren op 25 december 1642 en overleden op 20 maart 1727, is volgens de Gregoriaanse kalender, die in Engeland pas in 1752 werd ingevoerd, geboren op 4 januari 1643 en overleden op 31 maart 1727.
  Newton publiceerde o.a. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, beter bekend als de Principia. Hierin beschrijft hij de zwaartekrachtwet en wetten van Newton, waarmee hij de grondlegger werd van de Klassieke mechanica. Ook werd hij bekend door zijn experimenten met lichtbreking.
  Als wiskundige staat Newton bekend als de mede-ontdekker van de infinitesimaalrekening of differentiaalrekening (met Gottfried Wilhelm Leibniz). Ook is het binomium van Newton naar hem vernoemd.
  Behalve verschillende wetten is ook de eenheid van kracht, de Newton naar hem vernoemd.
  Newton's werk betekende een belangrijke aanzet tot de wetenschappelijke revolutie en Newton wordt dan ook algemeen erkend als één der zeer groten in de wetenschap, eigenlijk de belangrijkste natuurkundige tot Einstein. Interessant is daarom dat hij een groot deel van zijn leven naar hedendaagse inzichten zeer onwetenschappelijk bezig was, met name in de alchemie. Ook in zijn persoonlijke leven was hij bepaald een zonderling.
   
 • Op 4 januari 1885 werd in Davenport, Iowa de eerste succesvolle appendectomy, of wegname van de appendix, uitgevoerd.
   
 • Op 4 januari 1809 werd Louis Braille als vierde kind uit het huwelijk van de harnasmaker Simon René Braille en Monique gebLouis Braille sculptureoren. Het was een nieuwsgierig en opgewekt kind.
  Toen Louis Braille 3 jaar oud was verwondde hij zijn ene oog aan een scherp voorwerp in zijn vaders werkplaats, terwijl hij daar aan het spelen was. Ondanks de best mogelijke medische hulp die in die tijd te krijgen was, ging het oog ontsteken en de ontsteking sloeg over op het tweede, toen nog goede, oog. De medici konden de ontsteking niet genezen en Louis Braille werd volledig blind.
  De beide ouders, de priester en de leerkracht van de plaatselijke school in Coupvray hadden echter reeds opgemerkt dat Louis erg pienter was; dit leidde ertoe dat Louis toestemmig kreeg toen hij op de schoolgaande leeftijd kwam, om ook in de klas te gaan zitten. Op deze manier zou hij toch wat bijleren door het luisteren naar de lessen. Ondanks de veronderstellingen dat Louis wel nooit echt omgang zou krijgen met zijn klasgenoten, leidde hij al snel de klas.
  Op de extreem jonge leeftijd van 10 jaar werd Louis Braille naar het Koninklijk Instituut voor Blinden in Parijs gebracht. Daar werd voornamelijk mondeling lesgegeven, alhoewel er ook boeken waren. Deze boeken bevatten de gewone letters, die het zwartschrift ook kent, maar dan verhoogd t.o.v. de ondergrond, zodat ze voelbaar waren. Ook hier bleef Louis goed leren en ontwikkelde een talent voor muziek; voornamelijk piano en orgel. Langzaam kwam het idee van een schrift speciaal voor blinden in zijn hoofd.
  De Franse leger-kapitein Charles Barbier de la Serre was in die zelfde tijd op zoek naar een systeem waarmee zijn soldaten in het donker zouden kunnen lezen en schrijven; zonder licht te gebruiken. Hij bedacht een systeem met twaalf punten per karakter die voelbaar werden gedrukt. Toen hij het idee had uitgewerkt toonde hij het aan het Koninklijk Instituut voor Blinden in de hoop dat men het daar officieel zou willen gaan gebruiken. Op het instituut was men echter huiverig voor het schrift, dat voelbaar was en waarin alles werd geschreven zoals het gezegd werd. Louis Braille is het schrift vervolgens gaan bestuderen en heeft de tekortkomingen eruit gehaald. Zo kreeg het schrift nog maar 6 punten i.p.v. 12, en werd het van phonetisch-schrift omgebouwd tot het gewoon correct spellen van de woorden. Na drie jaar veranderen heeft Louis Braille op 15 jarige leeftijd het brailleschrift ontwikkeld dat wij nog altijd kennen en veel visueel gehandicapten nog altijd gebruiken. Later heeft Louis Braille ook de fundamenten van het braillemuziekschrift gebouwd en publiceerde in 1829 een bundel met de methode om woorden te schrijven, wat muziek en enkele liedjes op basis van braillemuziekschrift voor blinden en gecomponeerd door blinden.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009