Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
5 april

 
   
 • De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell werd geboren op 5 april 1937 in Harlem, New York.
  Colin Powell is een Amerikaans militair en republikeins politicus. Tijdens zijn militaire carrière bracht hij het tot generaal, en in 2001 werd hij Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.
  Hoewel Powell een van de meest gematigde personen in de neoconservatieve regering van George W. Bush is, wordt ook hij gezien als mede-aanjager van de oorlog tegen het terrorisme en de oorlogen tegen Afghanistan (2001) en Irak (2003). Anderen zien hem echter als de persoon die de invloeden van 'haviken' als Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz wist in te perken. Powell is de zoon van Jamaicaanse immigranten. Hij was een goede leerling en koos na de middelbare school voor een carrière in het leger. In 1958 verliet hij zijn militaire opleiding als tweede luitenant. Het grootste deel van zijn carrière vond plaats in het leger. Tijdens zijn 35 jaar in het uniform draaide hij onder meer twee 'tours of duty' in Vietnam. Op zijn 52ste bereikte Powell de hoogste rang als voorzitter van de chefs van staven. In die hoedanigheid boekte hij in 1991 succes in de Golfoorlog. Operatie Desert Storm maakte hem tot een nationale held.
  Ook is hij bekend van zijn memoires over zijn legertijd: My American Journey. In 1996 werd hij door de republikeinen gevraagd als presidentskandidaat, maar hij weigerde.
  Powell geniet veel respect bij de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Als vooruitstrevende Republikein hecht hij veel waarde aan samenwerking binnen organisaties als de VN en de NAVO.
  Hij onderscheidt zich met name in het dossier-Irak als gematigd politicus. De botsingen met strijdlustige zwaargewichten als minister Rumsfeld van Defensie .....   lees verder op onze speciale pagina over Colin Powell

   
 • Op 5 april 1614 huwde Pocahontas, de dochter van Powahatan, met de Amerikaanse kolonist John Rolfe in Jamestown, Virginia. Dit huwelijk droeg bij tot vrede tussen de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking en de Engelsen. Het levensverhaal van Pocahontas was een dankbaar onderwerp voor een Walt Disney-film, weliswaar in een meer 'geïdealiseerde versie'.
  Het leven van Pocahontas is een dankbaar onderwerp voor mythevorming. In de loop van de tijd hebben de gebeurtenissen tijdens Pocahonta's leven en haar rol daarin echter geleid tot heel verschillende interpretaties, afhankelijk van de obsessies en interesses van de betreffende tijd. Wat ze alle bindt is dat ze zijn gebaseerd op één of meer van de Zeven Grote Momenten in haar leven.
  Het eerste grote moment is de geboorte van Pocahontas. Het uitzonderlijke is haar verheven afkomst, waardoor ze in Europese ogen veelal als prinses geldt. Haar vader was de Indiaanse leider Powahatan, één van de machtigste leiders van de Oostkust. Vanuit zijn nederzetting Werowocomoco regeerde Powhatan met harde hand over de omvangrijke Powhatan Confederatie, een verbond van enkele tientallen door hem verslagen en onderworpen stammen en volkeren. Dit rijk telde zo'n 9.000 schatplichtige onderdanen en besloeg een gebied ter grote van een vijfde deel van het huidige Virginia, voor die tijd een kolossaal imperium.
  Deze landelijke dorpscultuur moet niet geïdealiseerd worden. De regeringsvorm van de vader van Pocahontas was uitgesproken totalitair en despotisch, en zijn vele oorlogen en veroveringen geven eerder blijk van machtshonger dan van een zachtzinnige inslag. Bij de rituelen van zijn stam hoorde het martelen van gevangen waarbij ledematen één voor één werden afgehakt en in het vuur geworpen, of het slachtoffer met een stok tot moes werd geslagen of in een kuil met smeulende kolen werd geworpen.
  Ook de gezinsverhoudingen waren .....   lees verder op onze speciale pagina over Pocahontas 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009