Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
5 maart

 
   
 • De Belgische wiskundige en cartograaf Gerardus Mercator werd geboren in Rupelmonde op 5 maart 1512.
  Gerardus Mercator, ook Gerard de Kremer of de Cremer werd magister artium te Leuven in 1532 en studeerde daar verder filosofie en mathematica onder leiding van Gemma Frisius; hij legde zich vooral toe op de toegepaste mathematica, met het oog op de bouw van wiskundige instrumenten.
  Bij de Leuvense goudsmid Gaspard van der Heyden leerde hij koper en andere metalen bewerken; hij werkte met hem samen aan de vervaardiging van de tweede aardglobe (1536). De eerste hemelglobe van Gemma Frisius was ook gedeeltelijk zijn werk. Sinds 1537 werkte Mercator als zelfstandig instrumentenbouwer en cartograaf; ook ontwierp hij een boek (1540), met een pleidooi voor het gebruik van de Italiaanse cursieve schrijfletter, getiteld Literarum Latinarum.
  Zijn eerste eigen werk als cartograaf was een kaart van het Heilig Land (1537); vervolgens vervaardigde hij een wereldkaart (1538), een kaart van Vlaanderen (1540) en een aardglobe (1541) volgens Ptolemaeus, Marco Polo en Portugese en Spaanse zeevaarders. In de jaren 1547-1550 stond hij John Dee bij, die te Leuven mathematica en astronomie studeerde (uit hun latere briefwisseling blijkt dat Mercator een actieve belangstelling had voor de magie). In opdracht van keizer Karel V vervaardigde hij astronomische instrumenten. In 1551 kwam zijn hemelglobe klaar, bestemd voor studie van de astronomie en voor de sterrenwichelarij.
  In het najaar van 1552 verliet Mercator Leuven en vestigde zich te Duisburg aan de Rijn. Zijn Europakaart (1554), een meesterwerk, was de vrucht van zestien jaar arbeid. Een tweede uitgave van de Europakaart werd in 1572 verzorgd door Chr. Plantin. Te Duisburg nam Mercator actief ....   lees verder op onze speciale pagina over Mercator 

   
 • De Russische staatsman Joseph Wissarionowisch Stalin werd geboren op 21 december 1879 te Gori en overleed op 5 maart 1953.
  Hij ontwikkelde zich tot een staatsman, die geen tegenspraak tolereerde. Hierdoor heeft zijn staatsvorm, die ook wel als Stalinisme wordt aangeduid, een negatieve klank gekregen, doordat veel mensen hun vrijheid of hun leven verloren tijdens de dertig jaren van Stalins leiderschap.
  Stalin begon zijn politieke loopbaan tijdens zijn priesterschap bij de Orthodoxe kerk. Vanwege deze politieke activiteiten moest hij zijn priesterschap opgeven in 1899. In 1903 sloot hij zich bij de Bolsjewieken van
  Lenin aan. Hij maakte snel carrière binnen de partij, vooral dankzij zijn organisatorische gaven. Tijdens de Oktoberrevolutie van 1917 speelde Stalin een grote rol. De tsaar en zijn familie werden tijdens deze opstand vermoord en de communistische partij greep de macht.
  In de jaren die volgden ontdeed Stalin zich van zijn voormalige bondgenoten
  Trotzki, Bucharin en anderen, waardoor hij alleenheerser werd binnen de partij. Stalin lanceerde zijn eerste vijfjarenplan in 1929. Hierin stond hem een modernisering van de industrie en landbouw voor ogen. Aanvankelijk waren deze plannen weinig succesvol: ongeveer twintig miljoen Russen stierven de hongersdood.
  Tussen 1934 en 1938 vond de "Grote Zuivering" plaats. Door show-processen ontdeed Stalin zich van zijn laatste opponenten. Tijdens deze periode van terreur kwamen miljoenen mensen om het leven terwijl miljoenen anderen verplicht werden te verhuizen naar andere streken binnen Rusland.
  In 1939 sloot Stalin een niet-aanvalsverdrag met Hitler en annexeerde hij een deel van Finland en de Baltische staten. Door de Duitse inval in Rusland in 1941 werd hij ....   lees verder op onze speciale pagina over
  Stalin
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009