Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
6 september

 
   
 • Op 6 september 1926 bereikte de Chinese militair en staatsman Chiang Kai-shek ( ook gespeld als Tsjang K'ai-sjek ) met zijn Chinese nationalistische troepen de Kwo-mintang, de plaats Hankou, waar de twee rivieren, de Han en de Yangtze, samenvloeien. Deze stad Hankou ( ook genoemd : Nanking ) zou de hoofdstad worden van zijn nationale regering.
  Chiang Kai-shek werd geboren in 1887 en was een spilfiguur in de Chinese geschiedenis. Hij voerde een rechtse militaire dictatuur. Onder druk van Japan sloot hij een coalitie met de communisten, die mislukte. Op 10 december 1949 vluchtte hij naar Taiwan (Formosa). Van 1950 tot zijn dood (1975) was hij president van de nationale regering van de op Taiwan gevestigde Republiek China.
   
 • 6 september 1998 is de datum waarop de Japanse filmregisseur Akira Kurosawa overleed. Akira Koerosawa of Kurosawa werd geboren in Tokio op 23 maart 1910. Hij maakte in 1943 zijn debuut als zelfstandig regisseur met Sansjiro soegata (Eng.: Judo saga), gevolgd door Tora no o o foemoe otokotatsji (They who step on the tiger's tail, 1945). De eerste film waarin zijn talent volledig tot uitdrukking kwam, was Joidore tensji (Drunken angel, 1948), tevens de eerste film die hij met de acteur Tosjiro Mifoene maakte, die sindsdien in een groot aantal van zijn films heeft gespeeld. Wereldfaam verwierf hij met zijn film Rashomon (1950), waarvoor hij in 1951 de grote prijs kreeg op het festival van VenetiŽ. Door de indringende dramatiek van zijn merendeels epische films (waarvoor hij zelf vaak het scenario schrijft en de montage verzorgt) en de consequentheid en dynamiek van zijn mise-en-scŤne heeft Koerosawa zich bij de grootste cineasten van de wereld geschaard. In 1990 ontving hij voor zijn gehele oeuvre de ere-Oscar.
   
 • Op 6 september 1835 verliet de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin de haven van Copiapo in Peru met zijn ontdekkingsschip 'de Beagle'. Hij vertrok richting Galapagos Eilanden, waar hij specifiek de fauna wou gaan bekijken. Charles, Robert Darwin werd geboren op 12 februari 1809 in Shrewsbury en studeerde aanvankelijk medicijnen te Edinburgh en later theologie te Cambridge.
  Darwin is de stichter van de moderne evolutietheorie : met andere woorden, de theorie dat alle soorten planten en dieren zich uit voorgaande vormen hebben ontwikkeld en dat er dus in de loop van tijd een evolutie heeft plaatsgehad. De evolutiegedachten van zijn grootvader Erasmus Darwin betekenden aanvankelijk niets voor hem, omdat diens ideeŽn speculatief waren. Zijn waarnemingen tijdens een reis om de wereld als jong natuuronderzoeker met het oorlogsschip Beagle (1831-1836) leidden echter tot een ommekeer in zijn opvattingen. Zij betroffen drie gebieden: a. de waarnemingen van de fauna van de GalŠpagoseilanden, waar hij had geconstateerd dat verschillende soorten vinken van eiland tot eiland iets van elkaar verschillen en dat iedere soort aangepast was aan haar specifieke milieufactoren; b. de waarneming in Zuid-Amerika dat sommige soorten uit een levensgemeenschap vervangen kunnen worden door andere soorten die, hoewel gelijk in levensgewoonten, daar toch morfologisch van verschillen; c. de vondsten van fossiele overblijfselen van grote, met beenplaten bedekte, op gordeldieren gelijkende vormen. Uitgaande van de werkhypothese dat soorten evolueren en uit elkaar ontstaan, begon Darwin toen al zijn waarnemingen te toetsen om zijn nieuwe theorie meer bewijskracht te geven. Darwin overleed op 16 maart 1882 in Down.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009