Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
7 maart

 
   
 • De Nederlandse schilder Piet Mondriaan werd geboren in Amersfoort op 7 maart 1872.
  1872
  Pieter Cornelis Mondriaan wordt in Amersfoort aan de Kortegracht geboren. Hij wordt gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk en krijgt een christelijke opvoeding. Hij heeft een oudere zus Christien (1870-1939) en drie jongere broers, Willem (1874-1945), Louis (1877-1943) en Carel (1880-1956). Zijn vader is hoofdonderwijzer van de eerste christelijke lagere school in Amersfoort, actief lid van de politieke anti-revolutionaire partij en maakt lithografische prenten met een historische of bijbelse voorstelling.
  1880
  Het gezin Mondriaan verhuist naar Winterswijk, waar Mondriaan sr. hoofd wordt van de lagere school voor Christelijk Nationaal Onderwijs.
  1886
  Mondriaan gaat na 8 jaar lager onderwijs van school en bereidt zich met hulp van zijn vader en oom Frits (1853-1932; landschapschilder-Haagse School) voor op het behalen van de Akte L.O. Handtekenen.
  1889
  Behaalt de Akte L.O. Handtekenen. Geeft tekenles op de school van zijn vader en bereidt zich, nu ook met hulp van de gepensioneerde Amsterdamse tekenleraar Jan Braet von Ueberfeldt (1807-1894), voor op de Akte M.O. Handtekenen en Perspectief ...
    lees verder op onze speciale pagina over Piet Mondriaan 

   
 • De heilige Thomas van Aquino overleed op 7 maart 1274 te Fossanova.
  Thomas van Aquino werd in 1224 geboren als telg van de adellijke familie Aquino. Deze bewoonde een landgoed niet ver van de stad Napels. Zijn eerste scholing ontving hij in de beroemde Benedictijnen-abdij van de Monte Cassino. Tijdens zijn vervolgstudie in Napels kwam hij in aanraking met de nog jonge orde van de Dominicanen, bij wie hij in 1244 intrad. Hij studeerde daarna theologie in Parijs (1245-1248) en in Keulen (1248-1252), waar hij tot priester werd gewijd. Vervolgens doceerde hij heel zijn leven theologie, afwisselend te Parijs en op diverse plaatsen in ItaliŽ. Op 7 maart 1274, nog geen 50 jaar oud, stierf Thomas, vermoedelijk als gevolg van een beroerte die hem enige maanden eerder had geveld, in de abdij van de cisterciŽnzers in Fossanova. Op 18 juli 1323 werd Thomas door paus Johannes XXII heilig verklaard.
  Het actieve leven van Thomas viel samen met een periode van culturele en intellectuele bloei. Twee ontwikkelingen moeten hier met name genoemd worden. Ten eerste is de 13e eeuw de tijd waarin in Europa de universiteit als instelling ontstaat en tot bloei komt. Een groot deel van Thomas' werkzaamheden als magister in de theologie speelde zich af aan de universiteit van Parijs, het intellectuele centrum van het Latijnse westen. Het is in deze tijd dat de theologie zich voor het eerst ontwikkelt als een wetenschap die beoefend wordt binnen een universitaire setting met gebruikmaking van specifiek 'rationele' methodes en procedures. De tweede ontwikkeling,bepalend voor de wetenschappelijke gestalte van de theologie was het bekend worden van de gehele filosofie van Aristoteles, pas in de loop van de 13e eeuw uit het Arabisch in het Latijn vertaald. Van de enthousiaste en leergierige bestudering van Aristoteles' werk ging een ....   lees verder op onze speciale pagina over Thomas van Aquino 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009