header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De lampong aap

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

De lampong aap behoort tot de groep van de makaken, het geslacht Macaca van de onderfamilie Meerkatachtigen uit de Smalneusapen, omvattend 15 soorten met talrijke ondersoorten, verspreid over Azi van Afghanistan oostwaarts tot Japan, China, Taiwan, de Filippijnen en Sulawesi en in Noord-Afrika. Makaken zijn gedrongen gebouwde apen met ziteelt, die in troepverband in vaak open terrein soms bij voorkeur op de grond leven.

De magot is de enige Afrikaanse soort. De resusaap is overbekend geworden als proefdier. Van de overige soorten zijn te noemen de hoedapen of kroonapen (M. sinica van Sri Lanka en M. radiata van Zuid-India) met hun merkwaardige haardos op de kop, de wanderoe of leeuwaap (M. silenus) van Zuid-India (een in het wild zeer bedreigde, maar in dierentuinen gefokte, aap), de lampongaap, klapperaap of laponder (M. nemestrina) van Birma tot op Borneo en Sumatera, de Java-aap of monjet (M. fascicularis) van Birma tot op Timor en de Filippijnen, de Japanse makaak (M. fuscata) van Japan, waar het dier vaak strenge winters moet doormaken en die bekend is om zijn gedrag (zie imitatie), en de moormakaak (M. maura) van Sulawesi.

Van deze hebben de lampongaap, Japanse makaak en moormakaak maar korte tot heel korte staarten. De meeste soorten zijn bruingrijs van kleur, alleen de wanderoe en moormakaak zijn zwart of zeer donkerbruin van kleur. De enigszins afwijkende wanderoe dankt de naam leeuwaap aan het lange grijze haar dat het gezicht als een krans omgeeft; deze soort is zeer in aantal teruggelopen en wordt bedreigd in haar bestaan. De meeste soorten zijn nog vrij algemeen over grote delen van hun vaak aanzienlijke verspreidingsgebied; enkele eilandrassen worden echter in hun voortbestaan bedreigd. Makaken leven sociaal in soms grote groepen. De dieren zijn gemakkelijk te houden en te temmen; de lampongaap wordt zelfs gebruikt om kokosnoten te oogsten in Malakka. De voortplantingscyclus verschilt nogal bij de diverse soorten; bij de meeste zwellen bij de bronstige wijfjes de geslachtsorganen en directe omgeving sterk op. De draagtijd beloopt 56 maanden; per keer wordt maar n jong geboren en de dieren bereiken pas na 341 jaar geslachtsrijpheid. In dierentuinen zijn leeftijden van meer dan 26 jaar bereikt.

 
   

footer zoogdieren

copyright WorldwideBase 2005-2009