header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bedreiging dierenwereld

 

 Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Bedreiging - dierenwereldMet bedreiging begint het, met uitsterving eindigt het ...... !

Dieren op uitgestrekte continenten en eilanden lopen gevaar uit te sterven.
Neem de tijgers eens die vroeger door de grote delen van Rusland zwierven. Nu is alleen nog in het gebied van de Amoer de Siberische ondersoort over, en de aantallen daarvan zijn naar niet meer dan 180 a 200 geslonken.
Het aantal Chinese tijgers in Zuid-China bedraagt naar verluidt nog maar 30 a 80. In Indo-China zal de tijger, binnen 10 jaar uitgestorven zijn schrijft de Londense Times. En in India, het woongebied van ongeveer twee derde van de tijgers van de wereld, zouden deze majestieuze dieren volgens schatting
van de autoriteiten eveneens binnen een decennium uitgestorven kunnen zijn.


Het aantal neushoorns en jachtluipaarden neemt af. In China zwerven reuzepanda's in groepjes van huooguit tien dieren.
De boommarter is bijna uitgestorven in Wales en de kans bestaat dat de rode eekhoorn in de komende 10 a 20 jaar op misschien een paar eilandjes na uit Engeland en Wales verdwijnt.

 

In de Verenigde Staten zijn vleermuizen de meeste bedreigde zoogdieren op het land.
De vooruitzichten voor de Oceanen van de wereld zijn al niet minder somber. In "The Atlas of Endangered Spiece" worden zeeschildpadden als misschien wel de meest bedreigde groep zeedieren betiteld.

Met amfibieen schijnt het beter te gaan, hoewel volgens het blad "New Scientist" in de afgelope 25 jaar voor 89 soorten amfibieen het gevaar van uitsterven is toegenomen. Ook zo'n 11% van de vogelsoorten van de wereld worden met uitsterving bedreigd.

Groeiende Bezorgdheid

Hoeveel diersoorten sterven er elk jaar uit? Het antwoord hangt af van de deskundige aan wie u het vraagt.
Hoewel wetenschappers van mening verschillen, erkennen zij allemaal wel dat veel soorten gevaar lopen uit te sterven.
De ecoloog Stuart Pimm merkt op "De controverse over de snelheid waarmee wij [soorten] verliezen, is in wezen een debat over onze toekomst." Hij voegt eraan toe "De afgelopen eeuwen hebben wij het tempo waarin soorten uitsterven tot ver boven het natuurlijk tempo verhoogd. Onze toekomst is als gevolg daarvan armer."

Onze planeet, Aarde, is te vergelijken met een huis. Sommige mensen die om bedreigde soorten geven, studeren ecologie, een term die in de tweede helft van de negentiende eeuw werd afgeleid van het griekse woord oi'kos "een huis".
Deze tak van wetenschap houdt zich bezig met de betrekkingen die organismen onderhouden met hun omgeving.
De negentiende eeuw gaf een groeiende belangstelling voor natuurbehoud te zien, ongetwijfeld vergroot door berichten over uitstervende soorten. In de verenigde Staten leidde dit tot de instelling van nationale parken en beschermde gebieden waar dieren een toevlucht wordt geboden. Op het ogenblik zijn er wereldwijd naar schatting 8000 internationaal erkende gebieden waar dieren in het wild worden beschermd. Samen met nog eens 40.000 locaties ter instandhouding van natuurlijke woongebieden vormen ze bijna 10 procent van het landgebied van de wereld.

De oorzaken waardoor de dieren en gevaar verkeren

Voor het uitsterven van soorten zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Laten we eens bij de voornaamste drie stil staan. Mensen zijn indirect voor twee ervan verantwoordelijk en direct verantwoordelijk voor de derde.

Verwoesting van het woongebied

Verwoesting van het woongebied of de habitat draagt in grote mate bij tot de achteruitgang van een soort.
In the Atlas of endangered Species wordt dit als "de belangrijkste bedreiging" maar ook als "het moeilijkst te voorkomen" betiteld. De snelle groei van de wereldbevolking dwingt mensen ertoe steeds meer beslag te leggen op land waar vroeger dieren huisden. Een treffend voorbeeld daarvan vormen de regenwouden van de wereld. 'Binnen veertig jaar zullen er geen regenwouden meer over zijn', luidt een sombere schatting die de aandacht vestigt op wat velen zien als een betreurenswaardig verlies van waardevolle hulpbronnen. In feite is een kwart van alle medicijnen die de westerse wereld kent, afkomstig van planten uit het tropisch regenwoud. Hoewel regenwouden naar schatting slechts zeven procent van het landoppervlak van de planeet bestrijken, herbergen ze vier vijfde van alle op het land groeiende vegetatie van de wereld.

Houtkap en verschuivende landbouwpatronen beroven de Westafrikaanse regenwouden van hun rijke erfgoed aan bomen. De ontbossing op het indiase subcontinent heeft zelfs het weer veranderd, zodat de regenval in sommige gebieden is afgenomen maar zich elders overstromingen voordoen.

Wanneer de mens bomen velt om de grond geschikt te maken voor landbouw, sterven er massa's planten, vogels, reptielen, insekten en andere dieren. Professor Edward Wilson van Harvard schat het verlies aan woud op een procent per jaar, zodat duizenden soorten uiteindelijk tot uitsterven gedoemd zijn. Gevreesd wordt dat veel soorten zullen verdwijnen nog voordat ze een wetenschappelijke naam gekregen hebben.

Hoewel het blad Time het eiland Madagaskar "een geologische ark van Noach" noemt, verkeert zijn overvloedige diversiteit aan in het wild levende dieren in gevaar. Wanneer de bevolking groeit en de internationale schuldenlast toeneemt, wordt de druk op de eilandbewoners om bossen in rijstvelden te veranderen groter. Doordat driekwart van het woongebied van de gouden bamboemaki in de afgelopen twintig jaar is verdwenen, zijn er nog maar 400 van deze dieren over.

Overige

Oorlogen en hun bijverschijnselen, groeiende menigten vluchtelingen, samen met een sterk geboortencijfer, toegenomen vervuiling en zelfs het toerisme, zijn en zullen het blijven,....een bedreiging voor uitstervende soorten.

De directe aanval

De jacht is geen nieuw verschijnsel. In de loop van de eeuwen hebben jagers de leeuw uitgeroeid in Griekenland en Mesopotamie, het nijlpaard in Nubie,de Olifant in Noord-Afrika, de beer en bever in Groot Brittanie en de Oeros in Oost-Europa. "In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw hebben jagers alleen al in Oost-Afrika een kwart miljoen Olifanten gedood" bericht het programmablad van de BBC, Radio Times.

Neem bijvoorbeeld eens de tijger.
Uit tellingen in de jaren '80 bleek dat de pogingen tot behoud met succes bekroond waren.
Maar schijn bedriegt. Later werd duidelijk dat de tellingen geflatteerd waren door functionarissen die of onder een hoedje speelden met stropers of er louter op uit waren indruk te maken op hun superieuren. ...De illegale handel in tijgerorganen gedijde terwijl de afnemende aanvoer de prijzen steeds hoger opdreef. Zo varieerden in 1995 de schattingen van de waarde van een Siberische tijger van $ 9400 - $ 24.000 dollar. Nee, niet alleen voor zijn kostbare vacht, maar ook vanwege zijn botten, ogen, snorharen, tanden, inwendige organen en voortplantingsorganen, die allemaal waardevol worden geacht in de traditionele oosterse geneeskunst.


De handel in Olifantsivoor, rinoceroshoorn, tijgerhuiden en andere delen van dieren is nu een zwarte-markthandel waar vele miljarden dollars in omgaan en die daarin slechts onderdoet voor de drugssmokkel. En de handel is niet beperkt tot grote zoogdieren. In 1994 werd in de traditionele Chinese geneeskunst het verbijsterend aantal van twintig miljoen zeepaardjes verbruikt, waardoor de vangsten in twee jaar in enkele delen van Zuidoost-Azie met naar verluidt zestig procent daalden.

 
   

Footer worldwidebase