header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Beren

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Beren, de familie Ursidae van de Roofdieren, waarvan de soorten voornamelijk koudere streken bewonen; zij leven in alle werelddelen, met uitzondering van Afrika en Australië, terwijl in Zuid-Amerika slechts één soort voorkomt (totaal zeven soorten in vijf geslachten). Beren zijn plompe, zwaargebouwde, middelgrote tot grote zoogdieren met een dichte, grofharige pels, die zich niettemin vrij vlug bewegen en uitstekend kunnen klimmen. De oorschelpen zijn klein en rond, de staart is nauwelijks ontwikkeld. De voetzool van deze zoolgangers is, behalve bij de ijsbeer, onbehaard; de krachtige klauwen kunnen niet worden ingetrokken. De kiezen zijn plat en knobbelig; de scheurkies is niet bijzonder ontwikkeld. Beren zijn veelal omnivoren; naast vlees (ook aas) en vis eten zij vaak ook bessen en zijn zij verzot op honing. Van de zintuigen is het gezichtsorgaan minder goed ontwikkeld dan de gehoor- en reukorganen. Beren leven, alleen of in familiegroepen, in ondoordringbare bergachtige gebieden, ook in bossen. In streken waar 's winters niet voldoende voedsel is te vinden, brengen zij het grootste deel van het koude seizoen door in holen, zonder in een echte winterslaap te verzinken. De jongen zijn aanvankelijk naar verhouding zeer klein en hulpeloos en hebben lang de moederlijke zorg nodig. Beren zijn het naast verwant met de Hondachtigen; wasberen, rolstaartberen en neusberen behoren tot een andere familie (wasberen: Procyonidae).

Iconografie
 
In de middeleeuwen was de beer het symbool van kracht en toorn (2 Sam. 17:8), van begeerte (Spr.
28:15) of van sluwheid (Klaagl. 3:10) en werd daardoor een beeld van de duivel. Volgens Hrabanus Maurus is de beer een beeld van de duivel die de kudde van de Heer belaagt; tevens is hij het beeld van de onkuisheid. In de Hortus Deliciarum is hij het symbool van het geweld. Later wordt hij het attribuut van Ira, de toorn. De beer is een attribuut van de heiligen Columbanus, Corbinianus, Euphemia, Gallus, Maximianus.

Europese bruine beer
De Euraziatische bruine beer komt in Europa voor op open, afgelegen vlaktes in het gebied tussen Noorwegen en Griekenland. De jongen blijven twee jaar of langer bij de moeder en leren van haar hoe ze moeten jagen en voedsel moeten zoeken. Beren zijn niet zo aggressief als vaak wordt gedacht, al zal een vrouwtje wel aanvallen als ze denkt dat haar jongen in gevaar zijn.
 

 
   

footer zoogdieren

© copyright WorldwideBase 2005-2009