header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De bizon

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

De bizon, een vertegenwoordiger van de familie van de holhoornigen, leefde vroeger in grote aantallen in Noord-Amerika. Het aantal werd omstreeks 1700 op meer dan 60 miljoen geschat. Bizons voorzagen de indianen van vlees en huiden. Om de indianen uit te roeien probeerden de Europese immigranten de bizon uit te roeien. In 1889 waren er nog maar nog maar 800 bizons over. Net voordat ze helemaal uitgeroeid waren heeft men de dieren op de lijst van beschermde diersoorten geplaatst. Tegenwoordig leven er in de reservaten van de VS en Canada weer ongeveer 20 tot 30.000 bizons.

De schouderhoogte van deze prachtige dieren bedraagt ongeveer 2,9 meter. Hun lichaam is krachtig en ze hebben brede schouders. Door de zwartbruine, dikke vacht heeft het dier een massief uiterlijk. De vrouwtjes zijn iets kleiner. De vacht van de jonge dieren is eerst roodachtig-bruin. Mannetjes en vrouwtjes hebben korte, maar scherpe horens.

Bizons leven in kuddes. Dit kunnen kleine groepen zijn maar er zijn ook groepen die wel uit duizend dieren bestaan. Ze grazen vooral 's ochtends en 's avonds op de prairie en in de bossen. Overdag rusten ze uit en herkauwen ze hun voedsel. Daarbij rollen ze zich ook graag door de modder of door het zand. Zo raken ze ook de lastige insecten kwijt die steeds op hen zitten.

In de paartijd vechten de stieren om de gunst van de vrouwtjes. Na een draagtijd van 9 maanden wordt er een kalf geboren. De geboorte vindt plaats op enige afstand van de kudde. Het jong keert enkele uren na de geboorte samen met zijn moeder naar de kudde terug. Het wordt een jaar lang gezoogd en blijft bij de moeder tot het geslachtsrijp is en een leeftijd van ongeveer drie jaar heeft bereikt.

 

 
   

footer zoogdieren

copyright WorldwideBase 2005-2009