header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Grijze walvis

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

grijze walvis, de soort Eschrichtius gibbosus, van de Baleinwalvissen (zie Walvisachtigen). Het is de enige soort van de familie Grijze Walvissen. Het dier wordt tot ca. 15 m lang, heeft slechts twee (zelden vier) keelgroeven en korte (35–50 cm), dikke, geelwitte baleinen (138–174 paar). Een rugvin ontbreekt, maar achter op de rug liggen 6–14 knobbels. Het blauwzwarte tot leikleurige lichaam is overdekt met vele lichte vlekken, vermoedelijk veroorzaakt door parasieten.

De grijze walvis leeft alleen in de ondiepe kustwateren in het noorden van de Grote Oceaan. De winterkwartieren liggen veel zuidelijker (kust van Zuid-Korea, Californië). In de 19de eeuw werd deze soort zó sterk bejaagd dat uitroeiing dreigde. De westelijke populatie is ook thans nog klein, de oostelijke omvat enige duizenden dieren.

Aan de kusten van de westelijke Verenigde Staten zijn de grijze walvissen zozeer een toeristische trekpleister geworden dat de dieren er overlast van ondervinden. Skeletdelen van de grijze walvis uit voorhistorische en historische tijd zijn bekend uit Europa, o.m. uit Nederland. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig van de Noord-Atlantische populatie, die ca. 1725 is uitgestorven. De draagtijd beloopt ca. 13 maanden; per keer wordt één jong geboren. Maximaal bekende leeftijd 77 jaar.

De grijze walvis kan gemakkelijk worden herkend aan zijn gevlekte huid, die met zeepokken is bedekt. De walvis zwemt vaak in de ondiepe wateren van de Grote Oceaan. Soms steekt hij zijn kop boven water en lijkt het alsof hij rondkijkt. Dit gedrag speelt waarschijnlijk een rol bij de sociale interactie van de grijze walvissen.
 

 
   

footer zoogdieren

© copyright WorldwideBase 2005-2009