header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het moderne paard
- classificaties -

 

Paarden pagina - klik hier

 
De evolutie van het paard duurde zestig miljoen jaar en werd, evenals bij alle levende wezens, in het grootste deel van die periode bepaald door het proces van de natuurlijke selectie, de 'survival of het fittest' ofwel het overleven van die exemplaren die het best in staat waren zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De omgeving oefende eveneens een grote invloed uit. Door de domesticatie van de soort werd menselijk ingrijpen bij het natuurlijk proces gevoegd. Sedertdien is de evolutie van het paard tot de vele rassen en typen van nu, ingrijpend versneld. Het moderne paard is het product van selectief fokken, waarbij op de eerste plaats werd ingespeeld op de ontwikkelingen in de landbouw en de handel.
Daardoor kwamen grote hoeveelheden voedsel beschikbaar, en in de tweede plaats op het steeds verder verbeteren van de wijze van houden.

Classificaties
De eerste scheiding in de moderne rassen is die tussen lichte paarden - paarden die worden gebruikt als rij- en koetspaarden - en de zware landbouwrassen. De eerste zijn verreweg het talrijkst. In de groep van het lichte paard bestaat er een onderverdeling tussen paard en pony. Het woord 'pony' is van tamelijk recente oorsprong en komt van het 17de eeuwse Franse poulenet, dat veulen betekent. Pony's worden, misschien nogal willekeurig, meestal beschouwd als rassen en typen kleiner dan 1,48 meter. In feite heeft het verschil tussen paarden en pony's meer met lichaamsproporties te maken. Bij de Engelse volbloed bijvoorbeeld is de lengte van benen dusdanig dat de afstand tussen schoft en bodem groter is dan de lengte van het lichaam. Pony's daarentegen zijn gewoonlijk dieper en hebben kortere benen in verhouding tot hun hoogte.
Een volgende onderverdeling - en vaak een bron van verwarring  is die tussen 'volbloeds', 'koudbloeds' en 'warmbloeds'. De Arabier en de waarschijnlijk minder goed ontwikkelde Berber worden volbloeds genoemd, evenals hun waarschijnlijk enige afstammeling, de Engelse volbloed. De naam wijst op een unieke zuiverheid in lijn, die hij met geen ander paardenras ter wereld deelt. Koudbloed is de naam die wordt gegeven aan de zware trekpaarden van Europa. Paarden die vol en koud bloed in verschillende percentages combineren, worden warmbloeds genoemd. Vol- en warmbloeds hebben meestal lange benen en een lang en smal lijf. Omgekeerd is de koudbloed herkenbaar aan een diepere borst en kortere, dikkere benen dan warmbloeds met dezelfde schofthoogte. Hun hoeven zijn, in verhouding tot de lengte van hun hoofd, erg breed.
Tegenwoordig worden paarden die in een stamboek staan geregistreerd, een ras genoemd. Dit zijn paarden die lang genoeg selectief zijn gefokt om er zeker van te zijn dat er een consistente productie is van exemplaren met gemeenschappelijke, vaststaande kenmerken wat betreft grootte, bouw, gangen en vaak ook kleur. Typen zijn paarden die niet tot een ras worden gerekend, omdat ze geen vastgestelde kenmerken hebben en, als gevolg daarvan, niet in een erkend stamboek zijn ingeschreven.
 

 

 

footer zoogdieren

copyright WorldwideBase 2005-2009