header zoogdieren


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van het paard
'De Pliohippus'

 

Paarden pagina - klik hier

 
In het Midden-Pleistoceen, rond zes miljoen jaar geleden, verscheen Pliohippus (zie foto), het prototype van Equus. Pliohippus had de verhoudingen van het moderne paard en bezat als eerste de sterke spier in de benen (de diepe teenbuiger) die in verbinding stond met de ene hoef. Het had een schofthoogte van 1,2 meter. Het 'echte' paard ontwikkelde zich ongeveer vijf miljoen jaar later in de tweede helft van de Ijstijd.
Dit paard draagt de wetenschappelijke naam Equus caballus, naar het Latijnse woord caballinus, dat 'van of behorend tot het paard' betekent.
Pliohippus stond ook aan de basis van de onderklasse die wordt gevormd door zebra's, wilde ezels en huisezels, en de hemioniden of 'half-ezels'. Het eerste echte paard had dezelfde bouw als het moderne paard, maar was minder groot, had minder lange benen en was minder symmetrisch dan het product van eeuwenlange selectie door de mens.

Het eerste begin
Equus caballus en de verwante Equidae verspreidden zich vanuit Noord-Amerika over de nog aanwezige landbruggen naar AziŽ, Zuid-Amerika, Europa en tenslotte naar Afrika. Dit gebeurde tussen ťťn miljoen jaar geleden en het einde van de Ijstijd, rond 9.000 voor Christus.
Toen verdween met het smelten van de laatste ijskap de landbrug over de Beringstraat en raakte het Amerikaanse continent geÔsoleerd. Zo'n 8.000 jaar geleden is het paard daar, evenals de mastodont, volledig uitgestorven.
Er bestaat geen enkele verklaring voor zijn verdwijning. Het paard keerde pas in de zestiende eeuw terug in Amerika met de Spaanse conquistadores. Hernan Cortes ging in 1519 in Mexico aan land met in zijn gevolg zestien paarden.
Algemeen wordt aangenomen dat er na het terugtrekken van de ijskap vier verwante vormen van Equus bestonden, die als volgt over de wereld waren verdeeld : paarden in Europa en West-AziŽ, ezels en zebra's in respectievelijk Noord- en Zuid-Afrika, en onagers in het Midden-Oosten.
 

 

 

footer zoogdieren

© copyright WorldwideBase 2005-2009