Alexander Bell
 

 
   
Alexander Graham Bell werd geboren op 3 maart 1847 in Edinburgh.
Deze Amerikaanse technische fysicus van Schotse afkomst werd vooral bekend als uitvinder van de telefoon.
Hij studeerde te Edinburgh klassieke talen en te Londen anatomie en fysiologie. Hij ontwikkelde het systeem van 'zichtbare spraak' van zijn vader, Alexander Melville Bell, en emigreerde in 1871 naar de Verenigde Staten om doven te onderrichten. In 1873 werd hij hoogleraar in de spraakfysiologie te Boston. In deze tijd deed hij zijn uitvinding van de telefonie: de methode om geluid door middel van elektrische-stroomvariaties over te brengen, waarop hij in 1876 patent verwierf. (De Amerikaan van Italiaanse afkomst Antonio Meucci had in 1854 al een mechanisch werkende telefoon uitgevonden.)
Behalve de telefoon vond hij ook de fotofoon uit, een apparaat ter overbrenging van geluid met behulp van een lichtstraal (1880), en had hij een groot aandeel in de ontwikkeling van een methode om geluid vast te leggen op platte wasschijven (1884-1886). Hij verrichtte ook experimenten op het gebied van luchtvaart (1896-1910). Naar hem is de logaritmische eenheid decibel genoemd. Bell overleed in Baddeck, Nova Scotia, op 2 augustus 1922.