Alexej Kosygin
 

 
   
De Sovjet-Russische staatsman Alexej Nikolajevitsj Kosygin werd geboren in het Russische St.-Petersburg op 20 februari 1904.
Kosygin sloot zich als vijftienjarige bij het Rode Leger aan en volgde na de demobilisatie een technische opleiding in zijn geboortestad. In 1924 vertrok hij naar SiberiŽ, waar hij werkzaam was bij verbruikscoŲperaties en in 1927 lid werd van de Communistische Partij. In 1936 werd hij fabrieksdirecteur en in 1938 voorzitter van de Leningradse stadssovjet. In 1939 werd hij volkscommissaris van de textielindustrie en lid van het Centraal Comitť.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bekleedde Kosygin ministeriŽle posten in de economische sector en sinds 1943 was hij voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen der Russische Republiek. In 1946 werd hij kandidaat-lid van het Politburo, in 1952 lid van het Presidium. Na de dood van
Stalin in 1953 raakte hij tijdelijk op de achtergrond.
In 1956 werd Kosygin plaatsvervangend minister-president van de Sovjet-Unie, een jaar later kandidaat-lid van het Presidium en in 1960 volledig lid. Zijn verhouding met
Chroesjtsjov was waarschijnlijk minder goed dan die met Mikojan, met wie hij als econoom en politicus veel meer gemeen had. In 1964 maakte Kosygin dan ook deel uit van de oppositie die Chroesjtsjov ten val bracht. Hij werd diens opvolger als regeringsleider. Samen met Brezjnev, die toen de hoogste partijfunctie verwierf, vormde Kosygin sindsdien het leidende tweetal dat de Sovjet-Unie regeerde.
Na enige tijd begon zich tussen de 'apparattsjik' Brezjnev en de manager Kosygin een conflict af te tekenen, m.n. in de economische beleidsbepaling. Omstreeks het 24ste partijcongres bleek dat het dualisme aan de top had plaatsgemaakt voor een rangorde, waarin de Sovjetpremier voor de partijchef baan had moeten maken. Kosygin werd algemeen beschouwd als de voorman van de 'duiven' in het Kremlin en verwierf door zijn bemiddeling in het Pakistaans-Indiase conflict op de conferentie te Tasjkent (januari 1966) groot internationaal prestige. Ook tijdens de Tsjechoslowaakse crisis in 1968 nam hij een gematigde houding aan, doch hij kon zijn opvatting niet tot gelding brengen.
In de loop van de jaren zeventig nam Kosygins invloed in en buiten het Politburo merkbaar af. In oktober 1980 nam hij om gezondheidsredenen ontslag uit zijn functies. Hij overleed in Moskou, op 18 december 1980.