Amerigo Vespucci
 

 
   
Op 22 februari 1512 overleed in Sevilla de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci. Naar hem werden Noord- en Zuid-Amerika genoemd.
Amerigo Vespucci werd geboren in Florence op 9 maart 1451.

Deze Italiaanse, na 1505 Spaanse, zeevaarder werkte als klerk vanaf 1491 voor de Medici, eerst in Florence, later in Sevilla.
Volgens eigen zeggen nam hij deel aan vier ontdekkingsreizen; de juistheid van deze bewering wordt in twijfel getrokken. Wel staat vast dat hij van mei 1499 tot september 1500 een Spaanse expeditie onder Alonso de Ojeda meemaakte, waarbij de kust van Guyana werd bereikt. Daarna, omdat de Spaanse regering geen tweede expeditie naar 'de oostkust van Azië' (zoals Vespucci evenals
Columbus meende) wilde uitrusten, nam hij deel aan een op last van de koning van Portugal ondernomen expeditie (mei 1501 - juli 1502), waarbij grote gedeelten van de kust van Brazilië werden verkend. Na deze reis, waarvan het verloop zich exact laat bepalen aan de hand van de namen (van kerkelijke feesten) die aan de diverse rivieren, kapen en baaien werden gegeven, kwam Vespucci tot het inzicht de kust van een 'nieuwe wereld' bevaren te hebben.
Of hij ook aan een tweede Portugese expeditie (1503-1504) deelnam, staat niet vast. In 1505 keerde hij naar Spanje terug en werd er benoemd tot 'piloto mayor' (1508). De publicatie (in 1505) van twee reisbeschrijvingen in briefvorm (Quatuor Americi navigationes en Mundus Novus) maakte enorme opgang en ze werden herhaaldelijk herdrukt en vertaald.
De Duitse geograaf M. Waldseemüller stelde zelfs in zijn Cosmographiae introductio… (1507) voor om het ontdekte land (dus een deel van het huidige Brazilië) 'terra Americi' of 'America' te noemen. En hoewel Waldseemüller zelf deze naam op zijn wereldkaart van 1513 niet meer vermeldt, werd deze ten slotte op het gehele nieuw gevonden land overgedragen (het eerst op de kaart van
Mercator, 1538).