Bertus Aafjes
 

 
   
De Nederlandse schrijver en dichter Lambertus Jacobus Johannes (echte naam) werd geboren te Amsterdam op 12 mei 1914 en overleed te  Venlo op 23 april 1993. Aafjes volgde een tijd een priesteropleiding, studeerde archeologie in Leuven en Rome en werd uiteindelijk journalist. Uit zijn eerste bundels blijkt een zangerig talent dat voorkeur heeft voor romantische motieven: verliefdheid en weemoed, de schoonheid van de vrouw en van de natuur. Zijn grote succes kwam met het omvangrijke autobiografische dichtwerk Een voetreis naar Rome (1946). Tijdens een verblijf in Egypte schreef hij de indrukwekkende sonnettenbundel Het koningsgraf (1948). Bijbelse inspiratie, gepaard aan moderne bezinning op het wezen van het woord, vormt de oorsprong van het rijmloze dichtwerk In den beginne (1949). In latere, schaarse bundels toont zijn dichterschap geen stijging. Zijn voorliefde voor reizen werd in dienst gesteld van journalistieke beschrijvingen, die mede door hun persoonlijke sfeer en stilistisch gehalte een grote lezerskring verwierven. Aafjes schreef ook verhalen en kinderboeken en vertaalde op zeer persoonlijke wijze Homerus' Odyssee (1965), Des Knaben Wunderhorn en oude Egyptische poŽzie. Reizen naar Japan in 1958, 1964 en 1970 vonden in de jaren 1969-1973 hun neerslag in een aantal verhalenbundels over de rechter Ooka, die in Edo (het huidige Tokio) in de eerste helft van de 18de eeuw als opperrechter uitmuntte door scherpzinnige oplossingen van schijnbaar onontwarbare juridische problemen.