Charles Babbage
 

 
   

De Engelsman rekenkundige Charles Babbage werd geboren op 26 december 1792 en overleed 18 oktober 1871 te Londen.
Op 24jarige leeftijd werd hij al gekozen tot Fellow of the Royal Society (lid van de (Engelse) Koninklijke Vereniging van Wetenschappen). Vanaf 1827 was hij gedurende 12 jaar hoogleraar Wiskunde aan de Universiteit van Cambridge.
Lady Lovelace (Augusta Ada Byron) was bevriend met Babbage en heeft verschillende suggesties ter verbetering van de Analytical Engine gedaan. Naar haar is een programmeertaal (Ada) genoemd een opvolger van de taal Pascal.
Charles Babbage is de ontwerper van diverse mechanische rekenmachines, zoals de Differential Machine ('de houten man' 1833) en de Analytical Engine (niet door hem voltooid). Zij was bedoeld om een willekeurige algebra´sche formule te berekenen voor willekeurige waarden van de variabelen. Zijn rekenmachines worden beschouwd als voorlopers van de huidige elektronische computer. In 1906 voltooide H.P. Babbage, een zoon van Charles, een gedeelte van de Analytical Engine en deze berekende 25 veelvouden van het getal pi tot op 29 decimalen.
In 1834 publiceerde hij een belangrijk boek: On the Economy of Machinery and Manufactures, hierin bespreekt hij een vroege vorm van wat nu Operational Research heet.
Charles Babbage vormde samen met George Peacock, John Herschell, A. De Morgan, Duncan Gregory en George Boole de groep van Engelse 'reformers', die de vakken algebra en hogere wiskunde lieten uitstijgen boven de louter rekenarij van de 18de eeuw.