Colin Powell
 

 
   

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell werd geboren op 5 april 1937 in Harlem, New York.
Colin Powell  is een Amerikaans militair en republikeins politicus. Tijdens zijn militaire carrière bracht hij het tot generaal, en in 2001 werd hij Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.
Hoewel Powell een van de meest gematigde personen in de neoconservatieve regering van
George W. Bush is, wordt ook hij gezien als mede-aanjager van de oorlog tegen het terrorisme en de oorlogen tegen Afghanistan (2001) en Irak (2003). Anderen zien hem echter als de persoon die de invloeden van 'haviken' als Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz wist in te perken. Powell is de zoon van Jamaicaanse immigranten. Hij was een goede leerling en koos na de middelbare school voor een carrière in het leger. In 1958 verliet hij zijn militaire opleiding als tweede luitenant. Het grootste deel van zijn carrière vond plaats in het leger. Tijdens zijn 35 jaar in het uniform draaide hij onder meer twee 'tours of duty' in Vietnam. Op zijn 52ste bereikte Powell de hoogste rang als voorzitter van de chefs van staven. In die hoedanigheid boekte hij in 1991 succes in de Golfoorlog. Operatie Desert Storm maakte hem tot een nationale held.
Ook is hij bekend van zijn memoires over zijn legertijd: My American Journey. In 1996 werd hij door de republikeinen gevraagd als presidentskandidaat, maar hij weigerde.
Powell geniet veel respect bij de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Als vooruitstrevende Republikein hecht hij veel waarde aan samenwerking binnen organisaties als de VN en de NAVO.
Hij onderscheidt zich met name in het dossier-Irak als gematigd politicus. De botsingen met strijdlustige zwaargewichten als minister Rumsfeld van Defensie en vice-president Cheney blijven niet altijd binnen de muren van het Witte Huis. Het is Powells verdienste dat de Verenigde Staten zich in november 2002 achter het hervatten van de wapeninspecties scharen. Hij heeft echter altijd duidelijk gemaakt dat hij een aanval op Irak als logisch gevolg ziet van een gebrek aan Iraakse medewerking.
Ondanks zijn populariteit deed Powell geen gooi naar het Witte Huis. Hij werd door de Republikeinse kandidaat Bush in 2000 dankbaar ingezet in diens campagne. In ruil werd hij in januari 2001 aangesteld als de eerste zwarte Secretary of State. De Republikein maakt zich met zijn kalme en rationele opstelling geliefd bij zowel Republikeinen als Democraten.
Powell is niet zozeer een vredesduif als wel een militair pragmaticus. Zijn jarenlange ervaring in het leger mondt uit in de Powell-doctrine. Die houdt in dat Amerikaanse troepen alleen moeten worden uitgezonden als er een nationaal belang mee is gediend. Hun aantal moet overweldigend zijn en er moet een duidelijke exit-strategie liggen. Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan van uitzending geen sprake zijn.