Francis Beaufort
 

 
   

Francis Beaufort werd geboren op 7 mei 1774 in County Meath, Ierland, als de zoon van de eerwaarde Daniel Augustus Beaufort, de Rector van Navan. Op de jonge leeftijd van 13 begint hij zijn carrière op zee als dekjongen bij de Britse zeemacht. Na drie jaar op zee ontdekt Francis Beaufort de waarde van de kennis van het weer. Hij start met een meteorologisch logboek bestaande uit korte beschrijvingen van de algemene weersituatie, wat hij volhoudt tot aan zijn dood. Op 22 jarige leeftijd bereikt hij de rang van luitenant aan boord van de HMS Phaeton.
In 1805 wordt hij kapitein van de HMS Woolwich. Zijn taak bestaat er in een hydrografische studie uit te voeren van de Rio de la Plata regio in Zuid-Amerika. Tijdens deze eerste jaren als kapitein ontwerpt hij de eerste versies van de windkracht schaal en de weer notatie code, welke hij de rest van zijn leven blijft gebruiken in zijn logboeken.
Beaufort’s opdracht tijdens de jaren 1811 en 1812 brengen hem in de Oostelijke wateren van Klein-Azië. Zijn taak daar is een combinatie van een hydrografische studie en een verdedigingsopdracht tegen de piraten van de Levant. In juni 1812 wordt een studiegroep aan land gezet voor astronomische waarnemingen. Wanneer de groep aangevallen wordt, leidt Beaufort zelf de reddingsoperatie. Op de aftocht in roeiboten naar de HMS Frederikssteen wordt Beaufort geraakt door een sluipschutter. De kogel versplintert zijn heup en hij moet noodgedwongen verscheidene maanden aan boord van het schip doorbrengen.
Tegen het einde van het jaar echter zijn zowel het schip als zijn kapitein nodig aan herstelling toe en worden ze naar huis geroepen door de Admiraliteit. Francis Beaufort zal nooit meer terugkeren in actieve dienst op zee, alhoewel hij bij de Britse zeemacht blijft tot zijn 81ste.
In 1829 wordt Beaufort benoemd tot Hydrograficus aan de Admiraliteit. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor de hydrografische studies van talrijke Britse expedities, o.a. van de HMS Beagle onder aanvoering van zijn beschermeling Robert Fitzroy. In 1838 wordt Beaufort’s windkracht schaal ingevoerd bij de Britse vloot. Zijn weer notatie code was reeds vijf jaar eerder in gebruik genomen.
De Admiraliteit bevordert Beaufort tot Admiraal in 1846. Twee jaar later wordt hij vereerd met de titel "Knight Commander of the Bath". In 1855 na 68 jaar dienst gaat Sir Francis met pensioen. Hij overlijdt in 1857, maar zijn levenswerk blijft erkenning en eer ontvangen.Van de vele verwezenlijkingen is Admiraal Beaufort vandaag het best bekend voor zijn windkracht schaal, die zijn naam gekregen heeft. Die schaal die hij in 1805 ontwierp en in 1836 door de Britse Zeemacht in gebruik werd genomen, onderging echter grote wijzigingen in de 100 jaar na het eerste gebruik.