Friedrich Engels
 

 
   
Friedrich Engels werd geboren op 28 november 1820.
Friedrich Engels was een  Duits sociaal-filosoof en was een vriend van Karl Marx, met wie hij het Manifest der kommunistischen Partei (1848) opstelde. Na Marx' dood gaf hij deel II en III van diens Das Kapital uit en werd hij de voornaamste autoriteit op het gebied van het marxisme, waarin hij, meer dan Marx, het revolutionaire element beklemtoonde. Hij schreef o.a. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft ( 'Anti-Dühring', 1878), een heldere samenvatting van het dialectisch en historisch materialisme, waarin o.m. het onderscheid tussen utopisch en wetenschappelijk socialisme wordt uitgewerkt. Engels overleed in 1895.