Gregor Mendel
 

 
   
Op 22 juli 1822 werd Gregor Mendel geboren, heden ten dage aanzien als de vader van de moderne genetica of erfelijkheidsleer. Mendel werd geboren in het Oostenrijkse Silezië (thans Hyncica, Tsjechië), en trad in 1843 in in het augustijnenklooster te Brünn (priesterwijding in 1847).
Hij studeerde te Wenen natuur wetenschappen (1851-1853) en werd in 1868 abt van het klooster te Brünn. Sinds 1856 hield hij zich in een slechts 250 m2 groot tuintje van het klooster bezig met experimenten op het gebied van de erfelijkheid, die tot de - volgens Thomas Hunt Morgan - grootste ontdekking in de biologie van de laatste 500 jaar leidden. Gregor Mendel overleed op 6 januari 1884.