Henry Kissinger

 

 
   

Kissinger, Henry Alfred (Fürth, Beieren, 27 mei 1923), Amerikaans politicoloog en politicus van Duitse afkomst, kwam in 1938 naar de Verenigde Staten, waar hij in 1943 genaturaliseerd werd. Hij studeerde in Harvard, werd in 1957 directeur van het Defensie-studiecentrum, in 1959 associate en in 1962 gewoon hoogleraar te Harvard. Hij was tevens adviseur van de National Security Council (sinds 1961) en het State Department (sinds 1965). Op 2 dec. 1968 benoemde Nixon hem tot zijn speciale adviseur voor nationale veiligheid.

De ‘Realpolitiker’ Kissinger ontwikkelde zich op het terrein van de buitenlandse politiek tot een van Amerika's belangrijkste deskundigen. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de Amerikaanse koerswijziging ten opzichte van de Volksrepubliek China. In 1971 en 1972 voerde hij te Parijs geheime besprekingen over beëindiging van de Indo-Chinese oorlog. Deze leidden na de Kerstbombardementen op Hanoi in jan. 1973 tot een vredesakkoord, waarvoor aan hem en de Noord-Vietnamese diplomaat Le Duc Tho in 1973 de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend. In sept. 1973 werd hij tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd.

Na het opnieuw uitbreken van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten (Oktoberoorlog, 1973) speelde Kissinger, als bemiddelaar tussen Israël en de betrokken Arabische landen, een belangrijke rol in het zoeken naar een oplossing voor het conflict (pendeldiplomatie tussen Tel Aviv en Caïro). Onder president Ford bleef hij minister van Buitenlandse Zaken; in 1975 moest hij bij een kabinetsreorganisatie zijn functie van adviseur voor nationale veiligheid (tevens voorzitter van de nationale veiligheidsraad) opgeven. Sindsdien had hij zitting in allerlei adviescommissies en leidde hij een eigen consultancy-bureau.