Herman Hollerith
 

 
   
Op 29 februari 1860 werd Herman Hollerith geboren, de uitvinder van de ponskaart.
De Amerikaanse uitvinder Herman Hollerith werd geboren in Buffalo, New York als zoon van Duitse immigranten. Herman kon gemakkelijk leren en verliet de middelbare school reeds op vijftienjarige leeftijd. Hollerith studeerde op zijn negentiende af aan de Columbia universiteit.
Na een korte tijd te hebben gewerkt bij het Amerikaanse bureau voor volkstelling ging hij naar het Massachusetts Institute of Technology om mechanica te studeren. Na deze studie werkte hij bij het Amerikaanse Octrooi Bureau.
Hollerith is voornamelijk bekend geworden door zijn uitvinding van de ponskaart. In papier worden gaten geponst waardoor op gemakkelijke wijze sorteringen konden worden verricht en optellingen konden worden gemaakt. Een bijkomend voordeel is, dat doordat de telling mechanisch wordt uitgevoerd, de kans op fouten aanmerkelijk kleiner is, dan bij handmatige tellingen.
Het idee is eigenlijk simpel, want door de ponsgaten in het papier kan contact gemaakt worden en een elektrisch stroompje activeert een teller.
Herman Hollerith koos bewust het formaat van zijn ponskaarten uit. Het zou even groot zijn als een dollarbiljet, waardoor de ponskaart ook in de bestaande machines gebruikt kon worden. De ponskaart heeft dit formaat altijd behouden.
Tijdens de volkstelling van 1890 werd het systeem van Hollerith voor het eerst op grote schaal toegepast. Het verwerken van deze telling duurde daardoor geen zes jaar, maar slechts zes weken.
Met dit succes op zak richtte Herman Hollerith de firma Hollerith Tabulating Machine Company op. Deze maatschappij kreeg later de naam International Business Machines (IBM) en groeide uit tot één van de grootste maatschappijen in de wereld. Hollerith overleed in het jaar 1929.