Ivan
de Verschrikkelijke

 

 
   
Op 16 januari 1547 werd Ivan de Verschrikkelijke gekroond tot tsaar van Rusland. Ivan IV van Rusland (25 augustus, 1530 - 18 maart, 1584) was de eerste tsaar aller Russen.
In het Russisch is hij bekend als Ivan Grozny, wat in het Nederlands meestal vertaald wordt als Ivan de Verschrikkelijke, hoewel de Vreeswekkende wellicht een betere vertaling is. Trouwens niet alles wat hij deed of gerealiseerd heeft was 'verschrikkelijk'.

Ivan kwam op driejarige leeftijd op de troon en werd op zijn zestiende op 16 januari 1547 tot tsaar gekroond. Aanvankelijk hield hij zich vooral met vreedzame hervormingen en vernieuwingen bezig. Hij voerde de boekdrukkunst in, onderwierp de kerk aan de staat en standaardiseerde ritueel en verordeningen.
Ivan zocht naar nieuwe handels mogelijkheden en opende daartoe de haven van Archangelsk aan de Witte Zee open voor Engelse handelaren. In het oosten lijfde hij de khanaten van Kazan en Astrakan in en ter gelegenheid van de verovering van Kazan liet hij de Kathedraal van Sint Basilius bouwen in Moskou.
Maar er waren ook minder goede zaken. Volgens de legende zou hij de architecten daarna blind hebben laten maken om te voorkomen dat ze ooit nog iets mooiers zouden bouwen. Hij stelde ook een wet in die de bewegingsvrijheid van de boeren beperkte. Deze wet was een belangrijke stap in de richting van de latere lijfeigenschap. In 1564 werd de Opritsjina opgericht, dit was een deel van zijn rijk dat onder zijn onmiddellijke bestuur viel en door zijn geheime politie de Opritsjniki beheerst werd.
Stilaan werd zijn bewind minder succesvol. Ivan wilde gebiedsuitbreiding in westelijke richting en vond zichzelf al gauw in oorlog met Zweden, Litouwen-Polen en de Duitse Orde. De oorlog sleepte zich 22 jaar voort en ru´neerde de Russische economie en het leger, maar leverde verder niets op. Zelfs zijn beste raadgever en vriend liep over naar de Polen en bovendien stierf zijn vrouw, mogelijk vermoord door de bojaren. Ivan kwam dit niet te boven en zijn gezondheid ging achteruit. Hij raakte zijn geestelijk evenwicht kwijt en werd gewelddadig. Zijn geheime politie ontwikkelde zich tot moorddadige bandieten; zij moordden naar believen onder adel en volk. De Opritsjina, ooit de rijkste streek van Rusland, verarmde en ontvolkte. Bij een geschil met Novgorod beval hij zijn Opritsjniki de stad uit te moorden en dat leverde zo'n 30.000 tot 40.000 doden op. In 1581 doodde Ivan zijn enige verstandige zoon eigenhandig, na zijn zwangere vrouw zo hard geslagen te hebben dat zij een miskraam kreeg. Bij zijn dood was er alleen nog zijn verstandelijk gehandicapte Fjodor.