James Maxwell
 

 
   
De Schotse wis- en natuurkundige James Clerk Maxwell, werd geboren in Edinburgh op 13 juni 1831.
Naar hem zijn de vier Maxwellvergelijkingen genoemd. Op deze grondvergelijkingen is de hele elektromagnetische theorie gebouwd.
Maxwell was van 1856 tot 1860 hoogleraar in de natuurkunde te Aberdeen, van 1860 tot 1868 aan King's College te Londen en vanaf 1871 te Cambridge. In 1859 behaalde hij de Adamsprijs met een studie over de 'krachtlijnen van Faraday'. In 1873 verscheen zijn werk Electricity and magnetism, waarin hij de opvattingen van Faraday in wiskundige vorm bracht en de naar hem genoemde differentiaalvergelijkingen opstelde (wetten van Maxwell). De kroon op het werk was de ontwikkeling van de elektromagnetische lichttheorie. Ook tot de opbouw van de kinetische gastheorie en de ontwikkeling van de warmteleer heeft hij zeer veel bijgedragen.
Hij toonde aan dat elektriciteit en magnetisme aan elkaar gerelateerd zijn en in één systeem passen. Dit geldt voor alle soorten Elektromagnetische straling, zoals ook voor zichtbaar licht. De door hem opgestelde wetten betreffende de distributie van de snelheden in gassen en de dynamische theorie van het elektromagnetische veld zijn van zeer verstrekkende betekenis gebleken; zij hebben o.a. bijgedragen tot het ontstaan van de relativiteitstheorie.
Maxwell overleed in Cambridge, op 5 november 1879.