Johannes Agricola
 

 
   
Johannes Agricola (echte naam Schneider), ook wel magister Islebius genoemd werd geboren in Eisleben op 20 april 1494 en overleed te  Berlijn op 22 september 1566.
Deze Duitse theoloog studeerde te Leipzig en Wittenberg en koos partij voor Luther. Hij werd schoolmeester te Eisleben en in 1540 hofprediker te Berlijn en generaal-superintendent en kerkvisitator van de Mark Brandenburg. Op belangrijke rijksdagen is Agricola een grote steun voor de Reformatie geweest (o.a. te Spiers 1526 en 1529, Augsburg 1530, bij het godsdienstgesprek te Regensburg 1541). Hij heeft altijd de opvatting verdedigd dat de ware boetvaardigheid uit de prediking van het Evangelie en niet uit de wetsprediking voortkomt. In 1548 verleende hij medewerking aan de totstandkoming van het Interim 1548, waardoor hij, mede om zijn ijdele zelfoverschatting, tot ‘de meest gehate’ theoloog van de Duitse reformatie werd.