John D.
Rockefeller

 

 
   

John Davison Rockefeller werd geboren in Richford, New York, op 8 juli 1839.
Deze Amerikaanse industrieel en miljardair kwam uit een eenvoudig gezin en begon als kantoorbediende in Cleveland, maar associeerde zich na de eerste ontdekking van aardolie in 1859 met een zekere Samuel Andrews. Die had een manier uitgevonden om ruwe aardolie te zuiveren. Met zijn broer William stichtte Rockefeller de Standard Oil Works (1865) en in 1870 werd hij president van de Standard Oil Company of Ohio.
Rockefeller was het type van de niets ontziende zakenman. Hij slaagde erin binnen tien jaar al zijn concurrenten te elimineren, dikwijls op gewetenloze wijze, zodat zijn concern, sinds 1881 de Standard Oil Trust geheten, praktisch een oliemonopolie kreeg in de Verenigde Staten. Wel werd er van overheidswege tegen deze machtsconcentratie opgetreden (1892, verbod van zijn trust door het hooggerechtshof van de staat Ohio), maar door verplaatsing naar New Jersey en handige manipulaties wist hij zijn onderneming in stand te houden, zelfs nadat in 1911 het Hooggerechtshof in Washington de ontbinding van zijn onderneming beval. In datzelfde jaar trok Rockefeller zich terug uit de zaken met een fortuin dat wordt geschat op één miljard dollar.
Rockefeller bekostigde de stichting van de universiteit van Chicago (1892), The Rockefeller Institute for Medical Research te New York City (1901; sinds 1965 Rockefeller University geheten) en de Rockefeller Foundation (1910), welke laatste zich aanvankelijk toelegde op zuiver filantropische hulpverlening, maar zich later meer richtte op het wetenschappelijk onderzoek inzake acute en actuele problemen van mensheid en samenleving. Rockefellers betekenis als industrieel leider is zeer groot geweest, hij was de eerste van de robber barons (een scheldnaam voor grote zakenlieden die aan het eind van de negentiende eeuw de Amerikaanse industrie opbouwden, maar tevens monopoliseerden). John D. Rockefeller overleed in  Ormond Beach op  23 mei 1937.
Zijn zoon John Davison Rockefeller jr. (1874-1960), die in 1911 de zaken van zijn vader had overgenomen, schonk in 1947 in New York de grond voor de bouw van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties.