Jonathan Swift
 

 
   
De Engelse schrijver Jonathan Swift werd geboren in Dublin.
Nadat hij tevergeefs had geprobeerd carrière te maken in Engeland, ging hij bij de Anglicaanse kerk en werd hij dominee in een dorpje in Ierland. Later werd hij deken van de Dublin Cathedral. Jaren van armoede en afhankelijkheid en veel teleurstellingen in relaties met mensen maakten van Jonathan Swift een arm, eenzaam en verbitterd man. Hij schreef enkele gedichten, maar zijn beste werk bestaat uit proza. De stijl waarin Swifts proza is geschreven geeft heel goed de geest van het Engelse Classicisme weer. Zijn stijl is gecontroleerd, gereserveerd, helder en bepaalde woorden worden op de goede plaats gebruikt. Als satirist heeft Swift Gulliver's Travels (Gulliver's Reizen) geschreven. Het kwam uit in 1726 en was het enige van al de zaken die hij geschreven had waar hij voor betaald werd.  Swift overleed in 1745.