Khomeini

 
   
Khomeini, ayatollah Ruhollah (1900-1989), Iraans moslimleider, keerde op 1 februari 1979 na jarenlange ballingschap terug. Na 1980 werd hij de hoogste geestelijke leider met een groot politiek gezag.
De Islamitische republiek Iran, zoals de officiŽle benaming is, is het verbindingsstuk tussen het Midden-Oosten en de rest van AziŽ. Iran is met en oppervlak van 1.648.000 vierkante kilometer het op vijftien na grootste land ter wereld.
Chomeiny, Roehallah, ayatollah, ook gespeld Khomeiny of Khomeini, werd geboren in Chomein op 24 september 1902. Deze Iraanse geestelijk leider kreeg een grondige (sji'itisch-islamitische) religieuze opleiding en verwierf zich als mollah (voorganger binnen de sji'itische geloofsgemeenschap in PerziŽ) al spoedig een aanzienlijke schare volgelingen. In het begin van de jaren zestig kreeg hij de eretitel ayatollah (= teken van God).
Chomeiny betoonde zich van het begin af aan een fel tegenstander van sjah Mohammed Reza Pahlawi en stelde zich op achter de regering van Mossadeq (1951-1953). In 1963 werd hij gearresteerd en verbannen. Vanuit Irak bleef hij pleiten voor de vestiging van een 'ware islamitische staatsorde' in zijn land. In 1978, toen het vooral door hem opgeroepen verzet tegen de sjah inmiddels massale vormen had aangenomen, werd hij door de Iraakse regering tot ongewenst persoon verklaard en belandde hij in Frankrijk. Pogingen van Perzische regeringsleiders om met hem tot een vergelijk te komen, mislukten volledig, en nadat de sjah begin 1979 zijn land had moeten verlaten, keerde Chomeiny er na ruim vijftien jaar ballingschap als triomfator op 1 februari 1979 terug.
Khomeini werd als 'redder des vaderlands' gezien en kwam in datzelfde jaar al snel aan de macht. Weliswaar werd een jaar later Bani Sadr tot eerste president van het nieuwe bewind uitgeroepen, maar de werkelijke macht lag in handen van Khomeini. In de nieuwe grondwet was vastgelegd dat de geestelijk leider alle macht naar zich toe mocht trekken. Op 1 april 1979 werd de islamitische republiek Iran uitgeroepen. Daarna volgde er een bloedige periode, waarin alle tegenstanders van de islam en aanhangers van de sjah systematisch werden uitgemoord.
In 1980 raakte Iran ook in oorlog met buurland Irak, een diepliggend grensconflict over de Shatt-al-Arab, de benedenloop van de rivieren de Eufraat en Tigris, lag daaraan ten grondslag. Na acht jaar oorlog, die honderdduizenden doden kostte, werd op 18 juli 1988 een VN-resolutie ondertekend voor een staakt-het-vuren. Pas in 1990 werd de definitieve vrede getekend, waarin de grens in het midden van de Shatt-al-Arab werd vastgelegd.
Grote opschudding veroorzaakte het boek The Satanic Verses van de Britse schrijver van Indiase afkomst,
Salman Rushdie, waarin bepaalde passages waren geschreven die beledigend zouden zijn voor de islam. Rushdie werd door Khomeini ter dood veroordeeld, hij moest door islamitsiche terroristische organisaties, die overal ter wereld opereerden, worden vermoord. Rushdie dook onder, tot op de dag van vandaag is hij vogelvrij verklaard. De betrekkingen tussen Iran en Groot-BrittanniŽ, waar de schrijver woonde, bekoelden daarop en de ambassadeurs werden ook teruggeroepen. Inmiddels zijn er berichten dat het doodvonnis is ingetrokken, maar of Rushdie zijn leven zeker is, is moeilijk te zeggen.

Na de dood van ayatollah Khomeini (zie foto rechts), op 3 juni 1989 in Teheran, was het land in grote rouw gedompeld. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen Iran en de Westerse landen verbeterd en heeft zelfs de Verenigde Staten toenadering gezocht om de diplomatieke betrekkingen te verstevigen.