Koning Hendrik III
van Engeland

 

 
   
Koning Hendrik de derde van Engeland werd geboren op 1 oktober 1207. Hij was de zoon en troonopvolger van King John van Lackland, beter gekend als Jan Zonder Land. Na het overlijden van zijn vader besteeg hij de troon en werd tot koning gekroond (zie de illustratie uit de Britse bibliotheek in Londen) in het jaar 1216, dus op negenjarige leeftijd. King Henry III regeerde over Engeland gedurende meer dan vijftig jaar.