Koningin Victoria
van Engeland

 
   
Queen VictoriaOp 20 juni 1837 wordt de Britse Prinses Victoria wordt gekroond tot Koningin Victoria van Groot BrittanniŽ. Dat gebeurt na de dood van haar oom, koning William IV. Victoria is nog maar 18 als ze koningin wordt. Ze zou 63 jaar koningin blijven, tot aan haar dood in 1901. Die 63 jaar zouden bekend worden als het Victoriaanse tijdperk.
Zij werd gedoopt als Alexandrina Victoria en werd geboren in Kensington Palace, Londen, op 24 mei 1819 en overleed te Osborne op 22 januari 1901.
Ze was koningin van Groot-BrittanniŽ en Ierland van 1837 tot 1901 en keizerin van India van 1876 tot 1901, afkomstig uit het Huis Hannover, was enig kind van hertog Eduard van Kent (gestorven 1820) en prinses Louise Victoria van Saksen-Coburg. Zij onderging zeer sterke invloed van haar oom Leopold van Saksen-Coburg, die in 1831 koning der Belgen werd. Op 20 juni 1837 volgde zij koning Willem IV op (kroning 28 juni 1838) en op 10 februari 1840 huwde zij haar neef Albert van Saksen-Coburg. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. Door de huwelijken van deze kinderen raakte Victoria verwant aan de meeste Europese vorstenhuizen.
Victoria achtte het haar plicht de slechte reputatie waarin het koningschap was komen te verkeren door het gedrag van haar ooms 'wicked uncles', om te buigen en zelf een voorbeeld voor haar volk te zijn. In het begin van haar koningschap volgde Victoria, nog onervaren, de leiding van haar eerste-minister, Lord Melbourne, daarna die van haar man, die m.n. in internationaal politiek opzicht vaak een eigen weg ging. Haar voorkeur ging uit naar de Conservatieven en zij stond een machtig en op expansie gericht Groot-BrittanniŽ voor. In de Anglicaanse Kerk zag zij de onbetwiste staatskerk en zij was dan ook tegen iedere concessie aan de rooms-katholieke Ieren. Victoria manifesteerde haar antipathieŽn (Palmerston, Gladstone) en sympathieŽn (Melbourne, Disraeli) zů duidelijk, dat zij de grenzen van wat in een constitutionele monarchie gepermitteerd was, soms overschreed. Na de dood van Albert (1861) trok zij zich twintig jaar uit het openbare leven terug. Gedurende deze tijd handhaafde zij wel een strenge familieband. Haar verheffing tot keizerin van India in 1876 was een - door haar zeer geapprecieerd - eerbetoon aan haar persoon en gold tevens als symbool voor de 'grootheid' en de internationale machtspositie van Engeland.
Haar bijna 65-jarige regeringsperiode, aangeduid als het Victoriaans tijdperk, wordt gekenmerkt door de grote ontplooiing van het politieke en economische liberalisme, door expansie buiten Europa en door een, door Victoria geÔnspireerde, strenge, puriteinse levensopvatting.