Kurt Waldheim
 

 
   
Op 22 december 1971 werd Kurt Waldheim verkozen tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
De Oostenrijkse VN-voorzitter en politicus Kurt Waldheim werd geboren in 1918 in St. Andrä-Wörden in de omgeving van Wenen. Tijdens de tweede wereldoorlog was Kurt Waldheim tot 1942 als officier actief in het Duitse leger. Na terugkomst ging hij rechten studeren.
In 1945 begon Kurt Waldheim een carrière als Oostenrijks diplomaat. Waldheim was onder meer werkzaam in Parijs. Vanaf 1955 was Kurt Waldheim betrokken bij de Oostenrijkse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Van 1965 tot 1968 vertegenwoordigde Kurt Waldheim Oostenrijk in de Verenigde Naties.
Terug in Oostenrijk werd Kurt Waldheim in 1968 minister voor Buitenlandse zaken. Hij vervulde deze ministerspost tot 1970. Tijdens de verkiezingen van 1971 deed hij een eerste vergeefse poging om president van Oostenrijk te worden.
Na de mislukte presidentsverkiezingen van 1971 werd Kurt Waldheim wel gezien als de best mogelijke opvolger voor Sithu U Thant (1909-1974), als voorzitter van de Verenigde Naties. Tijdens zijn voorzitterschap maakte Waldheim het einde van de oorlog in Vietnam mee. Hij was betrokken bij de crisis op Cyprus, waar hij verschillende keren op bezoek ging om besprekingen met de strijdende partijen te voeren. Ook ging veel aandacht van Kurt Waldheim uit naar bestrijding van de hongersnood in Afrika en bemiddeling in de vijandige situatie in het Midden-Oosten.
In 1986 werd Kurt Waldheim geïnstalleerd als president van Oostenrijk. Zijn presidentsschap werd overschaduwd door zijn verleden in Duitse krijgsdienst. Kurt Waldheim werd verdacht deel te hebben genomen aan oorlogsmisdaden. Vooral in het buitenland liep de reputatie van de Oostenrijkse politiek grote schade op. In 1992 besloot Kurt Waldheim niet aan de volgende verkiezingen deel te nemen.