Lee Teng-hui
 

 
   
Op 23 maart 1996 werd de president van Taiwan Lee Teng-hui, voor het eerst in de geschiedenis van Taiwan, op een democratische manier (direct door het volk) herkozen als president.
In 1988 werd, de op Taiwan geboren landbouwdeskundige, Lee Teng-hui (Li Denghui) president van Taiwan. Hij kwam bij verschillende gelegenheden in conflict met de regering in Beijing vanwege de afstand die hij nam ten aanzien van concrete herenigingsvoorstellen van Taiwan met het Chinese vasteland.
Door de onenigheid met China werd Taiwan ook niet als handelspartner van de Verenigde Staten beschouwd.
Dit verhinderde echter niet dat Lee Theng-hui in juni 1995 van de Verenigde Staten de toestemming kreeg voor een bezoek aan Cornell, waar hij als oud-student een reŁnie bijwoonde. Het was de eerste keer dat een hoge Taiwanese gezagdrager min of meer officieel tot een land werd toegelaten dat geen diplomatieke betrekkingen met Taiwan onderhield.
In maart 1996 vonden onder grote internationale belangstelling dan de nieuwe presidentsverkiezingen plaats. Voorafgaand aan de verkiezingen had de Volksrepubliek China voor de kust van Taiwan militaire oefeningen gehouden, bedoeld om de Taiwanese kiezers te intimideren en af te houden van steun aan Lee Theng-hui, die door Peking werd beschouwd als voorstander van Taiwanese onafhankelijkheid, terwijl Peking naar hereniging streeft. Ondanks alle commotie won Lee Theng-hui de verkiezingen, waarmee hij de eerste democratisch gekozen president van Taiwan werd en tevens de eerste die niet op het Chinese vasteland, maar op Taiwan werd geboren.
Zijn verkiezing werd gezien als een teken van de opkomst van 'inheemse' Taiwanezen en als een verzwakking van de vastelanders in de Taiwanese politiek. Hoewel Lee Theng-hui in zijn inaugurele rede een welwillende houding tegenover de Volksrepubliek aannam, liet hij er geen twijfel over bestaan dat hij de 'Republiek China' als een historisch en politiek feit beschouwde.