Leo Tindemans
 

 
   
De Belgisch politicus Leo Tindemans werd geboren te Zwijndrecht op 16 april 1922. Hij studeerde handels- en consulaire, economische en politieke en sociale wetenschappen, werd in 1948 journalist bij de Gazet van Antwerpen, en in 1949 ambtenaar en vervolgens secretaris van de Economische Raad voor Antwerpen. In 1953 werd hij lid van de studiedienst van de Christelijke Volkspartij, in 1958 algemeen partijsecretaris en in 1961 Kamerlid voor het arr. Antwerpen. Van 1964 tot 1977 was hij burgemeester van Edegem. Hij was verscheidene malen minister: van Gemeenschapszaken (juni 1968 - nov. 1971), van Landbouw en Middenstand (jan.-nov. 1972), vice-premier en minister van Begroting (jan. 1973 - jan. 1974) en Institutionele Hervorming (okt. 1973 - jan. 1974), eerste-minister (april 1974-okt. 1978) en minister van Buitenlandse Betrekkingen (dec. 1981 - juni 1989). In 1978 werd hij voorzitter van de Europese Volkspartij en het jaar nadien Europees parlementslid en CVP-voorzitter (tot 1981). In 1989 verliet hij de Kamer en werd hij opnieuw Europees parlementslid.
Tindemans is een van de voornaamste vertegenwoordigers van de politieke generatie die, in de toenemende regionalistische en federalistische stromingen, in de jaren zestig en zeventig ijverde voor het omvormen van de unitaire Belgische staatsstructuur tot een regionale structuur, wat resulteerde in het Egmontpact. Daarnaast staat hij vooral bekend als een eminent voorstander van de Europese integratie, waarover hij in 1975 een syntheseverslag voorlegde aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EG-landen. Voor zijn bijdrage aan de Europese eenmaking ontving hij in 1976 de Karel de Grote-prijs en in 1980 de Robert Schuman-prijs.