Louis Daguerre
 

 
   
De Franse uitvinder Louis Daguerre werd geboren op 15 november 1787.
Louis Jacques Mandé Daguerre werd geboren in Cormeilles (Frankrijk) en wordt samen met Joseph Nicéphore Nièpce beschouwd als één van de uitvinders van de fotografie; in ieder geval is Daguerre het meest bekend. Eerst na de dood van Nièpce (1833) vond hij de daguerreotypie uit (1837), waardoor de fotografie op grotere schaal praktisch mogelijk werd. Hij maakte gebruik van gepolijste en aan één kant verzilverde koperen platen. Het zilver werd lichtgevoelig gemaakt door het bloot te stellen aan jodiumdampen. Daarna werd zo'n plaat in een camera gezet en belicht.
Na de belichting werd de plaat ontwikkeld met kwikdampen. Dit is een gevaarlijk werkje want kwikdamp is erg giftig. In ieder geval vormde de kwikdamp met de zilverjodium verbinding amalgaam. Waar de plaat niet werd belicht bleef de zilverjodium verbinding bestaan. Deze werd opgelost in natriumthiosulfaat. Deze laatste stof was de lang gezochte fixeervloeistof.
Wat overbleef was amalgaam tegen een achtergrond van koper. Dit was eigenlijk een negatief beeld maar door het glimmende effect van het koper kwam het over als een positief. Daguerre overleed in Bry-sur-Marne op 17 juli 1851.