Mark Twain
 

 
   
De Amerikaanse schrijver Mark Twain publiceerde op 18 februari 1885 zijn boek 'De avonturen van Huckleberry Finn'.
Mark Twain, of met z'n echte naam Samuel Clemens, werd geboren op 30 november 1835 te Florida. Hij verhuisde toen hij vier was naar het stadje Hannibal aan de Mississippi. Na zijn vaders dood (1847) ging hij van school en werd drukkersleerling, maar in 1857 werd hij loods op de Mississippi. Toen het verkeer op deze rivier door het uitbreken van de Burgeroorlog werd stopgezet, werd hij verslaggever voor de Territorial Enterprise in Virginia City. Zijn faam als humoristisch schrijver dagtekent van 1865, toen zijn verhaal The celebrated jumping frog in de Saturday Press verscheen. Hij maakte reizen naar de Sandwich-eilanden en door Europa en het Nabije Oosten; van deze laatste tocht bracht hij op knappe wijze verslag uit in The innocents abroad (1869), waarin hij verschillende aspecten van het Europese leven op de hak nam. In 1870 huwde hij Olivia Langdon, een dochter van een van de rijkste en oudste New Yorkse families, en werd redacteur van de Buffalo Express. Volgens sommige critici heeft de puriteins-conservatieve omgeving waarin Mark Twain door zijn huwelijk terechtkwam, de ontplooiing van zijn talent, m.n. de satirische en rebellerende kant ervan, in de weg gestaan en beknot. Hij bleef reizen maken en daar op papier verslag van uitbrengen, maar zijn bekendste boeken zijn het klassiek geworden jongensboek Tom Sawyer (1876), waarin hij een geďdealiseerd beeld oproept van zijn geliefde Hannibal, en het vervolg erop, The adventures of Huckleberry Finn (1885), een schelmenroman, waarin de ‘frontier civilization’ van het Mississippigebied op realistische en tegelijk poëtische wijze wordt weergegeven; het wordt – alweer volgens sommigen – alleen geëvenaard of zelfs overtroffen door het autobiografische Life on the Mississippi (1883).
Tot zijn latere werken behoren A Connecticut yankee at the court of king Arthur (1889), een humoristische ‘debunking’ van de idealisering van de middeleeuwen, en de historische studie Personal recollections of Joan of Arc (1896). De laatste vijftien jaar van zijn leven werden verduisterd door sombere gebeurtenissen: de dood van zijn vrouw en twee dochters, het faillissement van de uitgeversmaatschappij waarvan hij deelgenoot was geworden, wat hem dwong tot het houden van lezingen in alle delen van de wereld. Het optimisme van zijn vroegere werk is uit zijn latere dan ook verdwenen en heeft zelfs plaatsgemaakt voor uiterst bittere klanken, o.m. in een aantal agnostisch getinte pamfletten, die overigens geen artistieke of wijsgerige betekenis hebben. Als humorist en vertegenwoordiger van het door hem geperfectioneerde ‘frontier realism’ is hij echter onsterfelijk gebleven. Twain overleed op 21 april 1910 te Connecticut.