Max Weber
 

 
   
Op 21 april 1864 werd de Duitse socioloog en historicus Max Weber geboren in Erfurt.
Weber was één van de grootste figuren uit de geschiedenis van de sociale wetenschappen, wiens werk tal van terreinen bestrijkt, zoals de economische geschiedenis, de algemene sociologie, de godsdienstsociologie, de methodologie van de sociale wetenschappen en de sociale politiek. Als Webers belangrijkste werk geldt zijn studie Wirtschaft und Gesellschaft (1922).
Van Webers godsdienstsociologische studies is vooral Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905) bekend: het protestantisme kent een levensstijl die gekenmerkt is door soberheid, redelijkheid en ijver en die de verbreiding van het kapitalisme heeft bevorderd. In Webers cultuursociologie keren dezelfde thema's terug: kenmerkend voor de moderne samenleving is haar steeds sterker rationeel en bureaucratisch karakter. Weber vreest dat hierbij kostbare menselijke waarden verloren zullen gaan en dat de mens de slaaf zal kunnen worden van zijn eigen scheppingen, en we kunnen hem geen ongelijk geven.
Weber overleed in het jaar 1920.