James Naismeth
 

 
   
James Naismeth werd geboren in Canada op 6 november 1861 en mag terecht de uitvinder worden genoemd van het basketbal.
Basketbal werd in eerste instantie 'Naismethbal' genoemd naar de uitvinder ervan, die in 1891 z'n eigen ontworpen balspel voorstelde. Naismeth was leraar aan het International YMCA Training College en had de bedoeling om in deze sport de persoonlijke vaardigheden van de spelers te koppelen aan de samenwerking in teamverband. In het begin gebruikte Naismeth een voetbal en twee netten, opgehangen aan de muren van het stadium. Zijn sport kende vlug bijval en groeide met de jaren uit tot een wereldsport.
In 1893 werd een eerste echte bal (een basketbal) geproduceerd en datzelfde jaar werd het aantal spelers op vijf vastgelegd. Vanaf 1898 werden de vangnetten bevestigd aan een metalen ring en werd de bodem uit het net verwijderd, zodat de spelers na het scoren direct opnieuw over de bal konden beschikken.