Nostradamus

 
   
Michel Notredame, beter gekend onder de naam Nostradamus, werd geboren op 14 december 1503 in Saint-Rémy, op een boogscheut van Avignon.
Hij was de oudste van 17 kinderen uit een vooraanstaande, steenrijke familie.
Hij bezat van jongsaf één opmerkelijke gave: Michel hoefde slechts éénmaal een tekst te lezen om die voor de rest van zijn leven uit zijn hoofd te kennen.
Als arts en apotheker werd de strijd tegen de pest vanaf 1545 zijn grootste zorg én getuigenis. Vanaf 1550 begon Nostradamus geschriften te publiceren met gezondheidstips en recepten voor afrodisiaca.
Ook werd hij stilaan als ziener bekend door de uitgave van de in die tijd erg populaire almanak. Deze bevatte zowel prognoses over het weer, de oogst, oorlog en vrede als op handen zijnde komeetverschijningen voor het jaar erna.
Met deze jaarlijkse almanak bereikte Nostradamus zo'n succes dat hij van 1547 tot 1559 als ziener en schrijver van profetieën aan de slag kon aan het Franse, koninklijke hof.
Nostradamus overleed op 2 juli 1566 en werd nog dezelfde dag tijdens een plechtige processie, samen met zijn geschriften begraven in het klooster van de Barmhartige Broeders.
Ongeveer 250 jaar kon de ziener in vrede rusten, totdat zijn graf tijdens de Franse Revolutie werd geopend. Zijn documenten en boeken werden in 1946 door Amerikaanse officieren overgebracht naar de Verenigde Staten.