Pieter Willem Botha

 

 
   

Botha, Pieter Willem (Telegraaffarm, Oranje Vrystaat, 12 januari 1916), Zuid-Afrikaans politicus, studeerde rechten. Botha was al vroeg actief in de Nasionale Party. Van 1948 tot 1958 was hij secretaris-generaal van de Kaapse NP en van 1948 tot 1984 was hij lid van het Zuid-Afrikaanse parlement. In 1958 volgde zijn benoeming tot onderminister van Binnenlandse Zaken en in 1961 tot minister van Gemeenschapszaken, Openbare Werken en Kleurlingzaken. In 1965 werd hij minister van Defensie. Als zodanig rustte hij, ondanks het door Groot-BrittanniŽ afgekondigde wapenembargo, het Zuid-Afrikaanse leger met zeer moderne bewapening uit. Als minister van Defensie was Botha ook verantwoordelijk voor de inval van Zuid-Afrikaanse troepen in Angola (1975).

In september 1978 werd hij tot voorzitter van de Nasionale Party en premier van Zuid-Afrika gekozen. Hij voerde een nieuwe grondwet in met beperkt kiesrecht voor kleurlingen en IndiŽrs. Op basis van deze grondwet werd hij in sept. 1984 uitvoerend president (het premierschap verviel). Ondanks cosmetische hervormingen slaagde Botha, die inmiddels grote bevoegdheden had gekregen, er niet in een eind te maken aan de voortdurende onlusten in de zwarte woonoorden, waarvoor hij de hulp van het leger inriep. Hij volgde een harde lijn ten aanzien van het buitenland, waardoor Zuid-Afrika in een steeds groter internationaal isolement kwam te verkeren. In sept. 1989 werd hij als president opgevolgd door Frederick Willem de Klerk.