Samuel Morse
 

 
   

De Amerikaanse uitvinder en kunstenaar Samuel Morse stelde op 6 januari 1838 zijn elektrische telegraaf voor aan het publiek. Morse was de zoon van een dominee en leefde van 1791 tot 1872.
Hij studeerde aan het Yale-college en volgde daarna een opleiding schilder in Londen. In 1832 werd hij professor aan de beeldende kunsten op de universiteit van New York. Na 1832 raakte hij geÔnteresseerd in elektriciteit en chemie. Tijdens zijn leven stond de ontwikkeling van de elektriciteit nog in de kinderschoenen. Morse had altijd belangstelling gehad voor elektriciteit en toen er dan ook een onderzoek werd gedaan naar het plaatsen van een weekijzeren kern in een spoel, kwam hij op het idee om door middel van een schakelaar en een elektromagneet signalen over grote afstand over te brengen. Hij begon te experimenteren met verschillende ideeŽn en na drie jaar was zijn eerste werkende model van de elektrische telegraaf gereed in 1837. Hij was vroeger een verwoed schilder, maar besloot het schilderen op te geven en zo kon hij al zijn tijd besteden aan het telegrafiesysteem.
Hij riep de hulp in van een vriend en samen ontwikkelden zij een systeem om letters en cijfers te vervangen door strepen van verschillende lengten. Deze originele Morse code werd lange tijd gebruikt maar was wat onpraktisch want sommige letters hadden ruimte in het midden en strepen van verschillende lengte. Men sprak toen niet van punten en strepen maar van korte en lange strepen. De code werd in 1851 vervangen door de Duitser Gerke door een code die thans nog wordt gebruikt. De nieuwe code werd in 1865 internationaal aanvaard. Er bleef toch een grote overeenkomst bestaan tussen de nieuwe en de originele code. Om de uitvinding commercieel aantrekkelijk te maken moest Morse de interesse van grote instituten zien op te wekken. Omdat dit niet het vereiste resultaat had besloot Morse voor eigen rekening een telegrafielijn op te zetten. Hij speelde het klaar om 30.000 dollar borg te krijgen en opende een telegrafielijn tussen Washington en Baltimore, waarvoor hij de steun van het Congres kreeg. Op 28 Mei zond Morse zijn eerste bericht: 'WHAT HATH GOD WROUGHT'.
In de jaren hierna raakte Morse verwikkeld in verschillende processen met verschillende andere uitvinders. Deze zaken namen verschillende jaren in beslag en eindigde tenslotte in een hearing in het Amerikaanse Hooggerechtshof welke in zijn voordeel werd beslist. Intussen werkte Morse verder aan de uitbouw van zijn systeem en testte vele dingen uit o.a. ook onderzeese kabels. Met opmerkelijke snelheid ontwikkelde zich het systeem zowel in Amerika als ook in Europa.
Morses uitvinding had hem grote rijkdom gebracht en op latere leeftijd gaf hij financiŽle steun aan universiteiten, kerken en andere christelijke instellingen. Ook was bekend dat hij beginnende schilders financieel steunde.
Morse overleed in 1872 op 80 jarige leeftijd. Hij wilde in herinnering blijven als de uitvinder van de telegraaf en dat zal altijd de waarheid blijven, al worden zijn schilderijen steeds populairder en is zijn reputatie als kunstenaar groeiende.