Tarquinus Superbus
 

 
   
Tarquinius Superbus, Lucius, volgens de overlevering zevende en laatste koning van Rome, regeerde van 534 tot 510 v.C., was een zoon van Tarquinius Priscus en is evenals zijn vader waarschijnlijk een historische figuur. Zijn voorganger, Servius Tullius, had hem en zijn broer Arruns zijn dochters, beiden Tullia geheten, ten huwelijk gegeven om hun het verlies van de troon te vergoeden. Lucius Tarquinius Superbus spande samen met de gemalin van Arruns, doodde Servius Tullius en werd koning. Hij zou de Latijnen onderworpen hebben en zijn regering zou wreed geweest zijn. Om die reden en vanwege de aanranding van Lucretia door zijn zoon Sextus werd hij verdreven; een poging om met hulp van Latijnen en Etrusken terug te keren, mislukte. Zijn zoons, die later de macht trachtten te herwinnen, werden gedood.